PwC: Ny erklæringsstandard giver muligheder for Danmarks små virksomheder

6. december 2012 Torsdag den 6. december 2012 vedtog Folketinget en ny erklæringsstandard for de små og mellemstore virksomheder (virksomheder i Regnskabsklasse B). Erklæringsstandarden betyder, at de små og mellemstore virksomheder kan vælge en såkaldt ”Udvidet gennemgang” af deres regnskab i stedet for en revision. Danmarks største revisionsfirma PwC hilser lovændringen velkommen og forventer, at de mindste danske virksomheder, som følge af lovændringen med fordel kan benytte sig af denne nye valgmulighed.


Mulighed for at vælge

De små og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse B) får med lovændringen nu mulighed for at vælge mellem enten at fastholde den eksisterende revision af regnskabet med høj grad af sikkerhed eller at få foretaget en ”Udvidet gennemgang” af regnskabet, der bl.a. indeholder bekræftelser fra pengeinstitutter, advokatbrev, tingbøger og dokumentation for skatteindberetninger. Det vil være individuelt for den enkelte virksomhed, om der er fordele at hente ved at gå fra en revision til en Udvidet gennemgang, da det i høj grad afhænger af de krav, som virksomhedens interessenter som fx banker stiller til den, samt dens ejerstruktur, økonomiske situation og strategi for fremtiden.


Ny erklæringsstandard forventes at give besparelser for virksomhederne

Vedtages lovændringen, forventer lovgiver, at virksomhederne med den nye erklæringsstandard kan spare penge i forhold til at få foretaget en revision, og PwC forventer som udgangspunkt, at små og mindre virksomheder med fordel kan benytte sig af den nye mulighed. Mikael Sørensen, der er leder af PwC’s revisionsforretning, fremhæver muligheden for tilpasning til virksomhedernes individuelle behov som den store fordel ved de nye regler.

Tidligere var det de samme regler som gjaldt for en virksomhed med 7 mio. kr. i omsætning og én med 70 mio. kr. i omsætning. Behovene for disse to typer virksomheder kan dog være vidt forskellige. Derfor er det positivt, at reglerne nu i højere grad afspejler behovene ude hos virksomhederne og deres interessenter,” udtaler Mikael Sørensen.

Den Udvidede gennemgang kan ikke sættes i stedet for en revision. Derfor forventer Mikael Sørensen også, at de fleste mellemstore virksomheder i Regnskabsklasse B vil fortsætte med den nuværende revision, da den ofte giver en større værdi for de mellemstore virksomheder i deres relationer med banker og andre interessenter samt deres behov for sikkerhed.


Nogle banker vil fortsat kræve revision

Revisionen har ofte en større værdi for fx bankernes kreditvurdering. Revisionen giver en større sikkerhed for, at årsregnskabet er retvisende, hvilket er centralt for bankernes kreditvurdering. Mikael Sørensen forventer derfor, at nogle banker og kreditinstitutter for visse virksomheder fortsat vil kræve en revision af årsregnskabet:

Når virksomheder for eksempel skal låne penge i banken, kan banken forlange at se en revision af årsregnskabet. Derfor vil der formegentlig stadig være både små og mellemstore virksomheder, som vil få foretaget en almindelig revision. Pointen er, at de nu har muligheden for at vælge mellem Udvidet gennemgang og revision,” siger Mikael Sørensen.