Danmarks selskabsskat er en af Europas højeste

En ny undersøgelse foretaget af revisions- skatte- og konsulenthuset PwC, Verdensbanken og IFC viser, at Danmark er blandt de lande i EU og EFTA, som beskatter virksomheders overskud hårdest. Undersøgelsen viser, at danske virksomheder afleverer 20 % af deres overskud til staten. Det er den sjette højeste selskabsskat i regionen. Til sammenligning ligger skattebetalingen i Sverige på 15,7 %.


Selskabers profit beskattes hårdt i Danmark

Undersøgelsen hedder ”Paying Taxes 2013” og er foretaget for ottende gang. Den måler skattebyrden for små og mellemstore virksomheder på tre parametre: Den samlede skattesats, tiden brugt på at efterleve skattelovgivningen og antallet af skatteindbetalinger.

Det samlede skattetryk for små og mellemstore virksomheder i Danmark ligger ifølge undersøgelsen under gennemsnittet for EU og EFTA. Dette giver dog ikke et sammenligneligt billede på tværs af EU og EFTA landene mener partner og leder af skatteafdelingen i PwC, Jan Huusmann.

En del af de skatter, der indgår i vores undersøgelse er de forskellige sociale bidrag, som virksomhederne indbetaler. I det danske skattesystem betales disse sociale bidrag som oftest af lønmodtageren. Derfor indgår de ikke i selskabernes samlede skattetryk.” Han fortsætter:

Ser man isoleret på beskatningen af selskabernes overskud har Danmark det sjette højeste skattetryk ud af de 29 lande i EU og EFTA. Vi er kun overgået af Storbritannien, Holland, Norge, Malta og Italien. Ser vi eksempelvis mod Sverige ligger deres faktiske skattebetaling langt under vores på bare 15,7 %. Hertil kommer at Sverige også i de kommende år sænker selskabskatten,” udtaler Jan Huusmann fra PwC.


Faktisk skattebetaling i %

Paying Taxes 2013


Få administrative byrder

Ser man på undersøgelsens to andre parametre – den tid, der bruges på at efterleve skattelovgivningen og antallet af skatteindbetalinger – ligger Danmark i den pæne ende. En dansk virksomhed bruger i gennemsnit 130 timer om året på at efterleve skattelovgivningen. Det er under gennemsnittet på 184 timer for regionen.

Det samme gælder antallet af indbetalinger. Dette tal ligger i Danmark på 10, hvilket også er under de 12,8 indbetalinger, som er gennemsnittet for EU og EFTA. Igen er forholdene for virksomhederne dog bedre hos vores nordiske naboer. Både norske og svenske små og mellemstore virksomheder kan nøjes med fire indbetalinger i gennemsnit.

Globalt set er Danmark godt placeret, når man kigger på de administrative byrder i forbindelse med skatteindbetalinger. Det globale gennemsnit er 27,2 indbetalinger, som tager 267 timer. Her har Danmark altså en fordel, når vi skal konkurrere om at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Men skattetrykket i Danmark lægger en mørke skygge over de administrative fordele og samlet set gør det høje skattetryk det svært for Danmark i det internationale konkurrencebillede” udtaler Jan Huusmann fra PwC.


Betydning for vækst og investeringer

Undersøgelsen viser også, at såvel størrelsen af skattebetalingen som de administrative byrder har betydning for vækst og muligheden for at tiltrække udenlandske investeringer. Så selv om Danmark er godt placeret hvad angår de administrative byrder, er der et godt stykke vej, før vi er konkurrencedygtige i forhold til selskabers faktiske skattebetaling.


Kontakt

Jan Huusmann, partner og skatteekspert
Direkte: +45 3945 9452
Mobil: +45 5138 4853
E-mail: jhc@pwc.dk


Om Paying Taxes 2013

Paying Taxes 2013 er lavet i et samarbejde mellem Verdensbanken, IFC og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 185 lande i perioden juni 2011 til maj 2012.

Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år. De opgjorte skatter og afgifter omfatter selskabsskat, arbejdsgiverbetalte sociale og andre afgifter, ejendomsskat, beskatning af salg af fast ejendom, udbytteskat, kapitalindkomstskat, beskatning af finansielle transaktioner, renovation, bil- og vejskat samt andre småskatter eller -afgifter.

Download Paying Taxes 2013