Presset indtjening i medie- og forlagsbranchen

For første gang siden 2009 er omsætningen hos virksomhederne i medie- og forlagsbranchen steget, men indtjeningsevnen er nu presset. Det viser PwC’s Virksomhedsanalyse med spot på bl.a. medie- og forlagsbranchen.

Det er sjette år i træk, at PwC gennemfører analysen, hvor der er set nærmere på 819 virksomheder fra 19 forskellige brancher, herunder 13 virksomheder fra medie- og forlagsbranchen.

Medie- og forlagsbranchens omsætning er for første gang siden 2009 i vækst, men der er fortsat flere virksomheder med negativ indtjening, og samlet set er virksomhedernes evne til at tjene penge faldende.

”Det er selvfølgelig positivt, at omsætningen i branchen atter er i vækst, men det positive resultat overskygges af, at mange ikke formår at tjene penge i branchen,” udtaler John G. Sørensen, ekspert i mediebranchen og partner i PwC.

Midt i en brydningstid

Når man ser på, hvor mange virksomheder der har haft underskud i det forgangne regnskabsår, svinger resultaterne fra branche til branche.  I medie- og forlagsbranchen er andelen af tabsgivende virksomheder steget for andet år i træk og ligger nu på 15 %.

”Det er en ærgerlig udvikling, at andelen af tabsgivende virksomheder i branchen er steget igen. Det vidner om en branche, der befinder sig i en brydningstid, og hvor de gamle forretningsmodeller er under stærkt pres,”  fortæller John G. Sørensen.

Behov for fokus på likviditet

Medie- og forlagsbranchens rentedækningsgrad er forværret. Det betyder, at virksomhederne i branchen er særligt udsatte ved rentestigninger.

“Branchen bør stille skarpt på at forbedre likviditetsstyringen. En tilfredsstillende rentedækning er forudsætningen for at kunne finansiere investeringer i fremtidig vækst,” forklarer John G. Sørensen, der dog også hæfter sig ved, at branchens soliditet gradvist er forbedret, hvilket er positivt for virksomhedernes kreditværdighed.

Der er fortsat fokus på at reducere arbejdskapitalen, og 11 ud af 19 brancher er lykkedes med dette. Arbejdskapitalprocenten er i gennemsnit på 14,3 %, dog stadig med stor variation mellem de enkelte brancher. I medie- og forlagsbranchen ligger den på 11 %, hvilket er det højeste niveau siden 2009.

”Branchen bør arbejde for at reducere sin arbejdskapital, da den er et godt sted at skaffe fri likviditet i en situation, hvor bankerne holder igen med udlån,”  udtaler John G. Sørensen.

For yderligere information kontakt John G. Sørensen på mobil 40463800.

Om Virksomhedsanalysen

PwC’s Virksomhedsanalyse bygger på tal fra 819 danske virksomheder, som i regnskabsåret 2012 havde en omsætning på over 150 mio. DKK. Informationerne er hentet fra de årsrapporter, som virksomhederne har indsendt til Erhvervsstyrelsen. Tomme holdingselskaber, banker og finansielle virksomheder er valgt fra, så undersøgelsen er rettet mod aktive virksomheder inden for industri, handel og service.
 

Læs hele virksomhedsanalysen her