Vækstfokus må indfinde sig på regeringskontorerne

01-04-2012 - Finanskrisens udfordringer er for længst cementeret på de private topchefers dagsorden. Men hvilken rolle spiller den offentlige sektor i vejen ud af krisen? En ny rapport fra revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC peger på tre områder, som bør stå øverst på enhver offentlig leders dagsorden: Etablering af varig vækst, håndtering af underskuddet på statsfinanserne og sikring af kvalificeret arbejdskraft. Regeringer kan dermed ikke forvente at vende tilbage til før-krise tiderne. Et konstant vækstfokus må indfinde sig på regeringskontorerne.

Rapporten hedder Taking responsibility: Government and the Global CEO. Den bygger på kvantitative tal fra PwC Global CEO Survey 2012 og kvalitative interviews med statsembedsmænd.

Globalt opsving er også et offentligt anliggende

I PwC’s globale undersøgelse PwC Global CEO Survey 2012 forudser 48 % af verdens topledere fald i verdensøkonomien i løbet af 2012. Kun 15 % tror på globalt økonomisk opsving. Det skaber et pres på regeringer verden over for at etablere stabil og varig vækst. Christian Klibo, partner og leder af Public-sektoren i PwC uddyber:

”Når man snakker om etablering af varig vækst er det ikke nok at skabe en økonomisk kickstart, som skaber arbejdspladser her og nu. For at skabe varig vækst må man etablere samarbejder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor, som sikrer, at vækstinitiativerne bider sig fast i samfundet.”

I rapporten fra PwC peges der blandt andet på moderne infrastruktur og specialiserede erhvervsklyn-ger som varige vækststartere.

Statsunderskud giver dobbelt hovedpine

Det statsunderskud, som mange – navnlig vestlige – nationer slås med, giver anledning til to markante udfordringer for den offentlige sektor. For det første skal underskuddet vendes til et overskud. Her indgår omkostningsreduktion og arbejdsmarkedsreformer som effektive værktøjer. Også udvikling af nye finansieringsmetoder som f.eks. inkludering af private midler i offentlige investeringer kan bidrage til reduktion af staternes underskud.

Den anden hovedpine forårsaget af statsunderskuddet knytter sig til håndteringen af problemet. Christian Klibo forklarer:

”I PwC’s Global CEO Survey 2012 gav 76 % af de vesteuropæiske topchefer udtryk for bekymring, når det kommer til regeringernes håndtering af statsunderskuddet. Øgede regulering og uforudsigelig lovgivning er faktorer, som kan skabe usikkerhed i erhvervslivet. Derfor er det vigtigt at have sig for øje, at medicinen mod statsunderskuddet ikke i sig selv bliver hæmmende for væksten.”

Fremtidens vigtigste ressource er talent

Det absolut vigtigste investeringsområde for internationale topchefer er talent. Det viste PwC’s Global CEO Survey 2012. Over halvdelen af de topchefer, som PwC talte med, er bekymrede for, at manglen på talent kommer til at true deres vækstmuligheder. Dermed bør udvikling af en talentfuld arbejdsstyrke være en topprioritet for regeringer.

Behovet for en øgede talentmasse behøver ikke nødvendigvis at medføre øgede offentlige omkostninger. Hele 71 % af de globale topledere er nemlig parate til at investere i talenter i løbet af de kommende tre år. Dermed er der åbnet op for en højere grad af samarbejde mellem offentlige og private aktører, som i fællesskab kan tilrettelægge uddannelsesniveauet, som er kritiske for fremtidig vækst.

Om Taking responsibility: Government and the Global CEO

Undersøgelserne, som danner grundlag for rapporten Taking responsibility: Government and the Global CEO, har omfattet en række interviews med 23 statsembedsmænd. Resultaterne af disse kvalitative undersøgelser er blevet anvendt til at supplere den kvantitative undersøgelse, der bestod af 1.258 interviews med topledere i 60 lande i løbet af det sidste kvartal af 2011.