PwC fifler ikke med tallene

Økonomisk Ugebrev bragte d. 3. november 2013 en artikel under overskriften ”Fifler Danmarks ”største” revisionsselskab?”. PwC tager stærkt afstand fra artiklen i Økonomisk Ugebrev, som ubegrundet sætter spørgsmålstegn ved PwC’s troværdighed.

Artiklen fremhæver, at PwC ifølge tal om revisionsbranchens markedsandele fra uafhængige analysefirmaer, hvoraf alene Aalund Research nævnes direkte i artiklen, ikke har den markedsledende andel af revisionskunder i topsegmentet. Artiklen fremhæver endvidere, at PwC’s kundetilfredshed er faldende, og artiklen betvivler dermed de informationer om stigende markedsandele og kundetilfredshed, som fremgår af PwC’s årsrapport 2012/13.

PwC ønsker derfor at præcisere følgende fakta:

  • Aalund Researchs opgørelse af kundeandele i revisionsbranchen er en skønnet kundeandel, og opgørelsen kan således ikke anvendes som et faktuelt udtryk for, hvordan markedsandelene reelt er i revisionsbranchen. Aalunds opgørelse kan derfor ikke anvendes til at konkludere på branchens reelle markedsandele. Aalund har i den forbindelse valgt at bringe en præcisering af deres metode og anvendelse og har på den baggrund valgt at trække Aalunds kundeandele ud af Revisionsbarometeret.
  • PwC har den markedsledende position i revisionsbranchen blandt kunderne i topsegmentet. Dette gælder både, når dette gøres op som Aalunds topsegment (PwC-andel: 28%1) (de 500 største selskaber samt de 95 børsnoterede selskaber, som ikke i forvejen indgår i Top500), når markedsandelene opgøres i Top100 (PwC-andel: 37%2) og for de følgende 900 virksomheder (PwC-andel: 27%2), samt når det opgøres for Top1000 samlet set (PwC-andel: 28%2).
  • PwC’s kundetilfredshed i topsegmentet er steget siden sidste år, og PwC ligger bedst placeret i branchen – altså ligger PwC helt i top blandt de største revisorer. Det er korrekt, at PwC’s kundetilfredshed er faldet i segmentet + 50, mens den er steget i segmentet 10-49. Der er således ikke tale om, at PwC har en faldende kundetilfredshed, hvilket PwC’s egne tal for kundetilfredshed også underbygger.

PwC’s administrerende direktør Mogens Nørgaard Mogensen udtaler: ”Det er naturligvis helt afgørende, at alle vores relationer kan have tillid til de informationer, som PwC lægger frem, og som fremgår af PwC’s årsrapport. Vi tager på det stærkeste afstand til artiklen, dens benyttede datagrundlag og dens konklusioner. Naturligvis fifler PwC ikke med tallene.

Artiklen i Økonomisk Ugebrev mere end antyder, at grunden til at PwC anvender egne tal fremfor Aalunds, er et ønske om at fremstå mere attraktiv end realiteterne kan bære: ”Muligvis derfor udarbejder PwC sin egen opgørelse af kundetilfredshed. Aalunds undersøgelser hos eksempelvis de største 595 virksomheder er skiftet ud med en PwC opgørelse af de 100 største virksomheder. Tilsvarende for de andre segmenter på mellemstore og mindre virksomheder.”

Der er naturligvis ikke tale om, at PwC har skiftet noget ud.” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen og fortsætter: ”Når PwC vælger konsekvent at opgøre og offentliggøre sine markedsandele som Top100 og de følgende 900 virksomheder jf. Børsens DK1000 liste2 er det, fordi Aalunds markedssegmentering ikke er relevant for PwC’s forretning. PwC går til markedet ud fra en markedssegmenteret tilgang og har dermed indrettet sin forretning og kundebetjening herefter. Det gør vi ud fra en overbevisning om, at de allerstørste virksomheder i Danmark har nogle andre behov end både de mellemstore, mindre og små virksomheder i Danmark. Dette har vi i øvrigt også formidlet til Ugebrevet.

I relation til kundetilfredsheden opgør og offentliggør PwC også sin kundetilfredshed efter egne definerede processer og opfølgning hos kunderne3, hvilket fremgår af årsrapporterne, hvor disse tal fremgår.

Det gør vi, da det er helt afgørende for PwC, at vi er i en kontinuerlig dialog med vores kunder. Derfor måler vi løbende selv deres tilfredshed med os, så vi hurtigst muligt kan tage action på de tilbagemeldinger, vi får fra vores kunder. Ifølge vores egne tal kommer vi i året generelt set ud med en gennemsnitlig stigning i kundetilfredsheden, og det er de tal vi som i tidligere år anvender i vores årsrapport.” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

PwC overvejer at indgive klage til Pressenævnet

PwC finder, at artiklen i Økonomisk Ugebrev sætter alvorligt spørgsmålstegn ved PwC’s troværdighed og dermed kan være til skade for PwC’s omdømme baseret på faktuelle fejl, som er kommet til Ugebrevets kendskab som led i PwC’s kommentering af artiklen. PwC oplever i forløbet med Økonomisk Ugebrev om artiklen ikke at have fået en fair behandling og en behandling i overensstemmelse med god presseskik. Derfor overvejer PwC at indgive en klage til Pressenævnet.

1) Andel af revisionskunder i Aalunds Topsegment er opgjort pr. 14. august på baggrund af oplysninger fra Experian.
2) Andel af revisionskunder med en placering fra nr. 1-100, samt andel af revisionskunder med en placering fra 101-1000 på Børsens seneste opgørelse af Danmarks 1000 største selskaber. Senest anvendte DK1000 liste fra Børsen er pr. september 2013.
3) Vi måler løbende vores kunders tilfredshed ved automatisk at udtage opgaver over en vis størrelse og invitere kunden til at deltage i en kundetilfredshedsmåling. Vi spørger kunden på en skala fra 0-10 (hvor 10 er bedst), om kunden er tilfreds.