Ny C20-regnskabspris lanceres af PwC

PwC har taget initiativ til at etablere en ny dansk regnskabspris: C20 Regnskabsprisen. Prisen uddeles første gang i oktober i år, af en uafhængig dommerkomité.

17.08.11 – Der har i mange år været tradition for at afholde en prisuddeling for de bedste årsrapporter i Danmark. Fra i år er der kommet et nyt forum, der vil uddele priserne, skabt på initiativ af PwC. Initiativet kommer som følge af at Dagbladet Børsen fra i år har valgt at stoppe uddelingen af deres mangeårige årsrapportpris.

Den nye pris, kaldet ”C20 Regnskabsprisen”, har til formål at skabe et forum, der gør det muligt at fremme en bedre regnskabsaflæggelse i Danmark. Dette er helt afgørende i disse år, hvor såvel regnskabsregulering som indholdet i årsrapporterne er blevet meget mere kompleks end tidligere.

Det afgørende er ikke, hvad der er teknisk korrekt – det forudsættes at være opfyldt – men hvad der kan forstås af brugerne. At det sikres, at der er en overskuelig og let forståelig kommunikation af budskaberne i årsrapporten, som kan benyttes af brugerne til at opnå et relevant og retvisende billede af virksomheden.

Priserne skal give sit bud på, hvad danske virksomheder gør godt, og hvad der kan tjene som rollemodel for alle virksomheder.

”Virksomhederne i OMX C20 er toneangivende i Danmark - og årsrapporterne er typisk det ypperste, der præsteres,” siger Henrik Steffensen regnskabsekspert og partner i PwC. ”Med den nye regnskabspris ønsker vi at fremhæve de C20-virksomheder, hvis årsrapporter udmærker sig særligt inden for udvalgte temaer,” fortæller han.

De temaer, der gives en pris for, kan eksempelvis være bedste beskrivelse af risici, mest informative ledelsesberetning, bedste afsnit om året der gik el. lign. Der tildeles en pris pr. tema, og i år forventer PwC i samarbejde med den uafhængige dommerkomite at vælge tre temaer.

C20 regnskabsprisen uddeles i år torsdag 27. oktober kl. 15-17 hos PwC i Hellerup. Vinderne vurderes og udvælges af en professionel, uafhængig og bredt sammensat dommerkomité.

”Det er vores klare ambition, at den årlige prisuddeling bliver et samlingspunkt for alle, der arbejder professionelt med årsrapporter - og som interesserer sig for at gøre årsrapporterne endnu bedre”, konkluderer Henrik Steffensen fra PwC.

Årsrapporten er for mange en central del af virksomhedens kommunikation om økonomi og finansielle forhold. Dog skal det understreges, regnskabsprisen intet har med en vurdering af virksomhedens økonomiske forhold at gøre. Når prisen uddeles, laves der ikke nogen form for ”due dilligence” på den virksomhed, der modtager den.