SKAT skal betale et større trecifret millionbeløb tilbage

Pensionsselskaber og deres forvaltere har i mange år fejlagtigt betalt moms af administrationsydelser. Dette har EU-Domstolen netop fastslået i en ny dom om ATP PensionService. Dermed kan SKAT se frem til en større efterregning, vurderer PwC.

Skatteministeriet har ifølge EU-Domstolen fortolket EU's momsregler for stramt. Dommen fastslår nu, hvordan administrationsydelser fra ATP PensionService (ATP) til forskellige pensionskasser kan fritages for moms.

Dommen underkender dansk praksis. Pensionsselskaber og deres forvaltere vil derfor kunne kræve moms tilbage fra SKAT, og det kan ske 10 år tilbage i tid," udtaler director og momsekspert i PwC Anders Strandet Jepsen. Han vurderer, at SKAT står over for en større efterregning:

”Et skøn er, at SKAT kommer til at tilbagebetale et større trecifret millionbeløb. Herudover indebærer dommen, at pensionsselskaber og deres forvaltere også fremadrettet kan spare moms.”

Kort om sagens forløb

Skattemyndighederne afviste i 2005 at fritage ATP for moms - undtagen bl.a. for de ydelser, der vedrører selve udbetalingen af pensionsmidler.

ATP indbragte skattemyndighedernes afgørelse for Landsskatteretten og senere for Østre Landsret, som har spurgt EU-Domstolen om, hvad der er den rette fortolkning af momsdirektivet.

Dommen angiver forskellige betingelser, der skal være opfyldt, for at forvaltning af pensionskasser er fritaget for moms.

Det angår bl.a, at pensionskassen skal finansieres af de personer, der skal have pensionerne udbetalt, at opsparingen investeres ud fra et princip om risikospredning, og at pensionskunderne skal bære en investeringsrisiko, således at størrelsen af pensionen er afhængig af afkastet af pensionskassens investeringer.

Sagen går nu tilbage til Østre Landsret, som skal træffe den endelige afgørelse i den danske sag.