Danske bestyrelser går glip af værdifuld viden

21-05-2012 - Kun 55 % af selskaberne er komfortable med måden hvorpå deres væsentligste risici håndteres i virksomheden. Det viser undersøgelsen ”2012 State of the Internal Audit Profession study” foretaget af revisions- og konsulenthuset PwC. Dette til trods for, at et overvældende flertal (80 %) af deltagerne i undersøgelsen mener, at mængden og kompleksiteten af deres risici er stigende. Dette gælder også danske virksomheder, som på visse områder sakker bagud i forhold til udlandet i udviklingen af en værdiskabende intern revisionsfunktion. Dermed går bestyrelsen glip af værdifuld viden, vurderer ekspert i intern revision fra PwC, Johan Bogentoft.

Mere ledelsesinformation om risici

På trods af at 74 % af de 1.530 revisionschefer og interessenter, som har deltaget i undersøgelsen fra PwC, har formelle risikostyringsprocesser i virksomheden, er flertallet utrygge ved måden hvorpå, virksomhedens risici håndteres.

Denne utryghed kan blandt andet imødekommes med en stærkere og mere relevant intern revisionsfunktion. Den interne revisions uafhængighed af organisationen gør nemlig, at den objektivt kan forholde sig til det samlede risikobillede og give værdifuld viden til bestyrelsen og øvrige interessenter.

”Vores undersøgelse viser, at flere interessenter – herunder formændene for bestyrelser og revisionskomiteer – ser en stor værdi af en mere proaktiv intern revisionsfunktion. De interne revisorer bør ikke blot formidle nøgtern viden, de bør omsætte denne viden til risikoprofiler og løsningsforslag, som selskabets øverste ledelse kan anvende til at navigere i hverdagen,” uddyber Johan Bogentoft.

Danmark kan lære af de internationale erfaringer

Det er specielt på områder som etik samt person- og datasikkerhed, hvor de interne revisorers rådgivning er efterspurgt. Henholdsvis 97 % og 96 % af de interne revisorers interessenter mener, at disse områder er vigtige fokusområder for den interne revisionsfunktion.

Sekundært mener interessenterne, at intern revision generelt har for lidt opmærksomhed på risici vedrørende konkurrence og manglende kompetencer i medarbejderstaben.

Danmark kan blive inspireret af resultaterne fra undersøgelsen, vurderer Johan Bogentoft.
”Mange danske interne revisionsafdelinger fokuserer primært på tal og data vedrørende risici relateret til den finansielle rapportering. Fokusering på ikke finansielle risici, som ligeledes har væsentlig indvirkning på bundlinjen er internationalt set et område, der tilføres flere ressourcer. Det er et oplagt potentiale, som bør udnyttes,” udtaler Johan Bogentoft.

De hyppigste udfordringer for en sådan udvikling af den interne revision er, ifølge PwC’s undersøgelse, organisatorisk og kulturel forskellighed tæt forfulgt af mangel på ressourcer og ekspertise i intern revision.

Metode

Undersøgelsen af den interne revisions profession (2012 State of the Internal Audit Profession survey) blev gennemført i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012 og omfatter 1.530 respondenter i 16 forskellige brancher fra 64 lande.  Heraf deltog 9 danske virksomheder.

I dette års undersøgelse har PwC ikke alene indhentet svar fra den interne revision men tillige fra bestyrelsesmedlemmer, revisionskomitemedlemmer, adm. Direktører, økonomidirektører og mere end 660 interessenter, som ikke har en position i interne revision. Desuden deltog næsten 100 væsentlige interessenter og revisionschefer i interviews, hvilket har gjort det muligt for PwC at opnå et omfattende indblik i interessenternes syn på intern revision som profession.