Stigende regulering koster finanssektoren dyrt

Omkostningerne ved at efterkomme den stigende regulering koster finanssektoren dyrt. I dag udgør omkostningerne 5 % af virksomhedernes årlige indtægt, men om to år forventer sektoren, at de vil stige til 7 %. Det viser en undersøgelse fra revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden PwC.

9. juli 2013 – Den danske finanssektor står ikke alene med udfordringen om at håndtere en stigende regulering af sektoren. I PwC’s undersøgelse af den globale finanssektor, ”Global Private Banking & Management Survey 2013”, har håndtering af ny regulering indtaget førstepladsen som den største risikobekymring for virksomhederne. De kæmper med at håndtere omfanget og omkostningerne forbundet med at efterkomme og overholde nuværende og kommende reguleringer i den finansielle sektor. I dag udgør omkostningerne ved at efterkomme nye krav fra reguleringsmyndighederne 5 % af virksomhedernes årlige indtjening, men inden for blot to år forventer respondenterne, at omkostningerne vil stige til 7 % af den årlige indtjening.

”De stigende omkostninger skyldes, at nye reguleringer ofte kræver omstruktureringer og tilpasninger af forretningsmodellen, så de finansielle virksomheder efterkommer og indarbejder de nye krav korrekt i det daglige arbejde. Dertil vokser stabsafdelingerne massivt. Den væsentligste udfordring, der følger i kølvandet af udviklingen er, at det vil blive dyrere for både forbrugere og virksomheder at låne penge,” siger partner og ekspert i finanssektoren i PwC Søren Kviesgaard.


Tilpasningsevnen sættes for alvor på prøve

Respondenterne i undersøgelsen bekymrer sig i høj grad om, hvordan de effektivt formår at håndtere de stigende reguleringer, særligt i forhold til at vurdere konsekvenserne af de enkelte reguleringstiltag samt at sikre en intern infrastruktur i organisationen, der gør, at virksomhederne kan efterkomme kommende reguleringer rettidigt.

”Den stigende regulering sætter de finansielle virksomheders tilpasningsevne på prøve, fordi de konstant skal forholde sig til nuværende og kommende reguleringer, der kan betyde væsentlige ændringer i virksomhedens praksisser og procedurer. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne investerer i systemer og træning, der sikrer, at de effektivt kan tilpasse sig de reguleringer, der måtte komme,” siger partner og ekspert i finanssektoren i PwC Søren Kviesgaard. 

Søren Kviesgaard tilføjer desuden: ”Den finansielle sektor har generelt en høj bevågenhed, og det bidrager til, at der i branchen er en generel bekymring om, hvordan fremtiden udvikler sig i sektoren”.

Se hele undersøgelsen