Topbestyrelser ikke klædt på til kriseledelse

Bestyrelsesmedlemmer fra nogle af Danmarks største virksomheder mødtes til debat om kriseledelse hos PwC. Som oplæg vistes den prisbelønnede film "Risking it all". Mødet gav et kvalitativt indblik i nogle af de store udfordringer som bestyrelser står overfor. Deltagerne tilkendegav bl.a. at 67% ikke er tilstrækkeligt klædt på til kriseledelse.

København, 19. juni 2009 - Den 11. juni afholdte PwC inspirationsmøde om danske bestyrelsers og direktioners håndtering af det, som ikke må ske - men som alligevel sker; nemlig besvigelser i dele af koncernen. Formålet var på anderledes vis at skabe opmærksom på de mange og uhyre vanskelige facetter, der ligger bag en krisehåndtering i en bestyrelse i et børsnoteret selskab. Omdrejningspunktet for mødet var en eksklusiv forevisning af inspirationsfilmen ”Risking it all”, som PwC har udviklet.

Filmen har været vist med stor succes i England og i Sverige og gengiver en bedragerisituation i en stor virksomhed, som går meget tæt på virkeligheden i sin fremstilling af problemstillingerne mellem bestyrelse, direktion samt eksterne partnere (revision, advokat myndigheder m.m.). Filmen vandt en pris i England for visualiseringen af selskabers vanskeligheder ved at navigere under en krise.

”Der er ingen tvivl om, at det hører til bestyrelsens ansvarsområde at sikre et tilstrækkeligt kriseberedskab”, siger Kim Füchsel, der er leder af boardforum.dk og Partner i PwC. ”Derfor bør emnet også overvejes i enhver bestyrelse. At bestikkelsessager, som den der blev drøftet på konferencen, tilmed meget hurtigt får den fulde bevågenhed hos både pressen, kunder, aktionærer og andre interessenter, gør det blot endnu vigtigere at være godt forberedt. Det enkelte bestyrelsesmedlem bør nøje overveje sin stillingtagen og sit ansvar i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, måske især i forbindelse med håndtering af kriser”, siger Kim Füchsel.

På PwCs inspirationsmøde blev dialogen krydret med en paneldebat og en elektronisk afstemning blandt deltagerne med spørgsmål vedrørende krisehåndtering. Over 50 bestyrelsesformænd og -medlemmer fra Danmarks største virksomheder deltog i mødet og gav deres mening til kende i afstemningerne.

Anledning til revurdering af eget kriseberedskab
Ved afstemningen svarede 58% af deltagerne ja til, at konferencen gav anledning til at revurdere kriseberedskabet i de bestyrelser, de er i kontakt med, mens 67% mente, at de bestyrelser, de oplever, ikke er tilstrækkeligt klædt på til at håndtere en krisesituation af samme dimensioner som vist i filmen. 90% kunne nikke genkendende til bestyrelser, som ikke altid har truffet de rette beslutninger under pres. Blandt flere valgmuligheder angav hele 49%, at en virksomhedskultur med fokus på det etisk korrekte, bedst forebygger kriser.

”Kriser opstår ofte uventet og på områder, hvor direktion og bestyrelse meget hurtigt har brug for pålidelig og relevant information, for at kunne træffe de nødvendige beslutninger”, siger Kim Füchsel.
”Derfor er det relevant at opbygge et beredskab, hvor centrale personer er helt klar over hvilke actions, der skal tages, samt hvordan selskabets kommunikation skal foregå i en krisesituation. Desuden skal virksomhedens risikostyring medvirke til at forhindre ulykken i at ramme virksomheden”, konkluderer han.