Transportbranchen tjener flere penge

Selv om der har været mindre gang i ordrebøgerne hos virksomhederne i transportbranchen, er indtjeningsevnen steget. Det viser PwC’s Virksomhedsanalyse med spot på bl.a. transportbranchen.

Det er sjette år i træk, at PwC gennemfører analysen, hvor der er set nærmere på 819 virksomheder fra 19 forskellige brancher, herunder 30 virksomheder fra transportbranchen.

Transportbranchens omsætningsvækst er faldet i det forgangne regnskabsår, hvilket er det laveste niveau i alle de år, analysen er lavet. Alligevel er virksomhedernes indtjeningsevne i branchen forbedret.

”Branchen oplever stadig en fremgang i omsætningen i forhold til sidste år på 6 %, hvilket er en den laveste omsætningsvækst i de år, som analysen er udarbejdet. Alligevel har branchen formået at forbedre sin indtjening. Det er et positivt tegn, at man formår at tjene flere penge pr. omsatte krone,” udtaler Bo Schou-Jacobsen, ekspert i transportbranchen og partner i PwC og fortsætter:

”Det er flot, at branchen har haft en stigning i omsætningen, taget i betragtning af at en del danske virksomheder har flyttet produktion, mv. udenlands, og at det indenlandske forbrug er faldet. Stigningen i indtjeningen viser, at de effektiviseringer, tilpasninger af forretningsmodeller mv., som branchen har haft fokus på gennem krisen, påvirker forretningen positiv. Branchen bliver dog nød til fortsat at have stor fokus på optimeringer af den operationelle effektivitet.”

Mere end hver 10. har stadig underskud

Når man ser på, hvor mange virksomheder der har haft underskud i det forgangne regnskabsår, svinger resultaterne fra branche til branche.  I transportbranchen er andelen af tabsgivende virksomheder stagneret på cirka 13 %.

”Det er positivt, at der ikke er kommet flere underskudsgivende virksomheder i branchen, men der er ingen tvivl om, at man mange steder i branchen fortsat er under pres, når mere end hver tiende i branchen har underskud,” fortæller Bo Schou-Jacobsen.

Synlige forbedringer på likviditet

Transportbranchens debitor- og kreditordage er forbedret, hvilket betyder, at branchens cash conversion er forbedret væsentligt, dvs. at branchen har haft fokus på, at få pengene ind på bankkontoen og opnå længere kreditter hos leverandørerne.

“Den væsentlige forbedring i cash conversion betyder, at branchens likviditet er blevet forbedret, hvilket er positivt for virksomhedernes kreditværdighed og dermed muligheder for vækst.” forklarer Bo Schou-Jacobsen.

Der er fortsat fokus på at reducere arbejdskapitalen, og 11 ud af 19 brancher er lykkedes med dette. Arbejdskapitalprocenten er i gennemsnit på 14,3 %, dog stadig med stor variation mellem de enkelte brancher. I transportbranchen blev arbejdskapitalprocenten næsten halveret til ca. 5 %.

Om Virksomhedsanalysen

PwC’s Virksomhedsanalyse bygger på tal fra 819 danske virksomheder, som i regnskabsåret 2012 havde en omsætning på over 150 mio. DKK. Informationerne er hentet fra de årsrapporter, som virksomhederne har indsendt til Erhvervsstyrelsen. Tomme holdingselskaber, banker og finansielle virksomheder er valgt fra, så undersøgelsen er rettet mod aktive virksomheder inden for industri, handel og service.

Læs hele PwC’s Virksomhedsanalyse her