Positiv udvikling i et konkurrencepræget marked

08.02.2012 - For to uger siden præsenterede PwC for 15. gang sin globale CEO-undersøgelse, der indeholder svar fra flere end 1.258 topledere. En af rapportens hovedkonklusioner er ikke overraskende, at den økonomiske usikkerhed lægger en dæmper på de globale toplederes udsigter for 2012. Samtidig ser den enkelte CEO optimistisk på evnen til at skabe omsætningsvækst i egen virksomhed. PwC Danmarks adm. dir. og senior partner, Mogens Nørgaard Mogensen, fortæller her om sine forventninger til udviklingen i egen virksomhed, efter han i oktober 2011 overtog ledelsesansvaret.
 

Konkurrencepræget marked kalder på kvalitet

”Der er ingen tvivl om, at vi opererer på et marked, som er præget af en stadigt højere grad af konkurrence. Det betyder, at en af vores hovedopgaver er at finde den rette balance mellem at arbejde så effektivt som muligt og samtidig levere den høje kvalitet, som er afgørende for vores fortsatte succes. Kvalitet er et omdrejningspunkt i vores branche og fundamentet for, at vi kan leve op til vores løfte om at skabe værdi for vores kunder. Samtidig synes jeg, det er vigtigt at sige, at nok giver konkurrencesituationen os nogle udfordringer, som vi skal håndtere bl.a. gennem et øget omkostningsfokus, men det er grundlæggende en sund udvikling, som er til gavn for vores kunder.”
 

Den største andel af revisionsmarkedet

”Når jeg ser på, hvordan PwC’s revisionsforretning udvikler sig, så bestyrker det mig i, at vi rent faktisk leverer på vores løfte om at skabe værdi for vores kunder. Vi er nu det revisions- og rådgivningsfirma i Danmark, som betjener flest revisionskunder, og vores markedsandel på revisionsmarkedet er vokset støt gennem de seneste år. En del af væksten kommer naturligvis gennem de strategiske opkøb, vi har gennemført, men vi kan også se, at det er lykkes os at vækste organisk. Det er en udvikling, som jeg glæder mig over, og som ligger i klar forlængelse af vores strategi om at fokusere på kerneforretningen.

Det er min overbevisning, at tilliden til os skabes ved, at vi er den virksomhed på markedet, som har de bedste forudsætninger for at indgå i en forretningsorienteret dialog med vores kunder om, hvordan de får det bedste og mest troværdige økonomiske grundlag at navigere ud fra. Det er samtidig med til at tiltrække og udvikle de bedste talenter i branchen, og med 16 nyuddannede statsautoriserede revisorer i år synes jeg, vi demonstrerer, at PwC lige nu også har branchens bedste karriereplatform.”

udvikling PwC 2012
Markedsandele i A/S og ApS med over 10 ansatte. Data er opgjort af PwC pr. 31. december 2011. Kilde: KOB
 

Tilfredse kunder

”Ser man på vores rådgivnings- og skatteforretning, er det også glædeligt, at omsætningen her efter det første halvår ligger over vores forventninger. Udfordringen i alle dele af forretningen er at fortsætte den dedikerede indsats. Det er den travleste tid på året lige nu, og vi skal holde effektivitetsniveauet resten af året, og kundebetjeningen skal være i top.

Det er et mål for PwC at have den højeste kundetilfredshed i branchen, og det kræver, at vores kunder altid oplever, at vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at løse deres udfordringer, og at vi retter hurtigt op på forhold, som ikke måtte være optimale. Alt i alt tør jeg godt se optimistisk på den fremtidige udvikling af PwC, men jeg kan ikke løbe fra, at jeg samtidig har revisorens realisme og sunde fornuft med i betragtningen: det kræver fortsat hårdt arbejde. Ingen kommer sovende til succes.”

 

Kontakt
Mogens Nørgaard Mogensen
Tlf. 3945 3232
Mail: mnm@pwc.dk
 

 

Om CEO Survey 2012

PwC's 15th Global CEO Survey blev lanceret på en pressekonference i Davos om aftenen i forbindelse med afholdelsen af World Economic Forum's årlige møde. Se konklusionerne eller download hele undersøgelsen her: PwC Global CEO Survey 2012