Virksomhedskriminalitet er kommet for at blive

Hver tredje danske virksomhed har inden for de sidste to år været udsat for virksomhedskriminalitet. Det gennemsnitlige tab er på 9 mio. kr. Det viser den seneste undersøgelse fra PricewaterhouseCoopers af virksomhedskriminalitet.
En særlig tendens tegner sig for virksomheder, der opererer på vækstmarkeder.

16. oktober, 2007: Ifølge PricewaterhouseCoopers’ nye undersøgelse 2007 Global Economic Crime Survey, er virksomhedskriminalitet en vedvarende trussel i Danske virksomheder. Dette er på trods af de seneste års forøgede fokus på lovgivning og kontroller i erhvervslivet. For selvom danske virksomheder har meget stor tiltro til intern revision og andre former for kontrol, er det stadig tilfældigheder, der afslører besvigelser.

Sammenlignet med Vesteuropa og resten af verden har de adspurgte danske virksomheder et fornuftigt niveau af kontrolforanstaltninger, der skal forebygge og afsløre virksomhedskriminalitet, ” siger partner og ekspert i virksomhedskriminalitet hos Pricewater-houseCoopers, Søren Primdahl.

Det er på baggrund heraf skuffende, at niveauet af virksomhedskriminalitet ikke synes at være faldet, og at 37 % af tilfældene i Danmark og 46 % i Vesteuropa opdages ved tip eller en tilfældighed. Virksomhedskriminalitet er et tilbagevendende problem, som i varierende former og omfang er udbredt i alle lande, virksomhedsstørrelser og brancher, ” siger Søren Primdahl.

I Danmark har hver tredje virksomhed gennem de seneste 2 år været udsat for en eller flere former for virksomhedskriminalitet. Det gennemsnitlige tab er i Danmark er steget fra 3,2 mio. kr. til 9,0 mio. kr. Stigningen ses i dette års undersøgelse at være forårsaget af 2 tilfælde med større tab på over 50 mio. kr. vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. Ses der bort fra disse, er tabsniveauet væsentligt lavere i Danmark og ikke steget de sidste 2 år. Omregnes det gennemsnitlige tab forholdsmæssigt for den danske undersøgelsespopulation på 750 virksomheder, kan det samlede økonomiske tab de sidste to år estimeres til mere end 800 mio. kr. I dette estimat er de 2 større tab ikke medregnet.

Etablering i vækstmarkeder er den største trussel
Globalt var 45 % af det oplyste samlede økonomiske tab tilknyttet virksomheder, som opererer i 7 lande med høj vækst: Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexico, Rusland og Tyrkiet. Når danske virksomheder investerer i de nævnte vækstmarkeder, oplyser mere end 50 %, at økonomisk kriminalitet er et væsentligt forhold, der overvejes. Ved investering i Rusland gæder dette sågar 71 % og i Kina 60 % af de adspurgte virksomheder.

Danske virksomheder, der opererer i vækstlande, bør være særligt opmærksomme på øgede risici, tilknyttet især korruption, krænkelse af immaterielle rettigheder og regnskabsmanipulation, ” siger Søren Primdahl, partner og ekspert i virksomhedskriminalitet hos PricewaterhouseCoopers.

For at udnytte markedsmulighederne eller opnå omkostningsbesparelser i disse lande er der behov for hurtigt at etablere nye kunde- og leverandørforbindelser, tiltrække nye lokale medarbejdere og implementere nye it-systemer samt processer m.m. Og i en opstarts- eller forandringsfase opstår der ofte nye besvigelsesmuligheder uden et tilstrækkeligt kontrolniveau, ” siger han.

Fremtiden
Mens det faktiske besvigelsesniveau i Danmark ligger på 35 %, forventer 77 % af de adspurgte virksomheder ikke at blive udsat for besvigelser de næste to år.

Set i lyset af de seneste 8 års undersøgelse og den omstændighed, at det ofte skyldes tilfældigheder, at en kriminel handling opdages, er det vanskeligt at finde belæg for denne optimisme. Danske virksomhedsledere har fortsat en stor udfordring i at bekæmpe virksomhedskriminalitet, ” siger Søren Primdahl fra PricewaterhouseCoopers.