Pres på indtjeningen i erhvervslivet

Der har været godt gang i ordrebøgerne i det forgangne regnskabsår, men overskudsgraden er mindre end sidste år, og der er pres på indtjeningen. Det viser PwC’s Virksomhedsanalyse, hvor der er set nærmere på i alt 819 virksomheder.

De danske virksomheder har stigende omsætning, som dog ikke for alvor kan ses på bankbogen. Overskudsgraden, som er et udtryk for virksomhedernes evne til at tjene penge, halter nemlig stadig efter og ligger lavere end året før. Det viser PwC’s Virksomhedsanalyse, der er gennemført for sjette år i træk.

”Selv om overskudsgraden halter lidt efter omsætningen, er der alligevel overvejende positive takter i dette års Virksomhedsanalyse. Mange har konsolideret grundforretningen og er begyndt at se vækst i omsætningen. Derudover er forbruger- og erhvervstilliden på vej op, og det varsler bedre tider,” vurderer Bent Jørgensen, der er partner i PwC og ekspert i virksomhedskriser.

Andelen af virksomheder med underskud er stagneret og ligger omtrent på niveau med sidste år, men på et markant lavere niveau end i 2009 og 2010. Det forhold, at andelen af virksomheder med underskud ikke er steget, tyder på, at driften i virksomhederne er ved at normaliseres efter en årrække med usikkerhed forbundet med årets resultater.

”I perioder med lavkonjunktur har virksomhederne travlt med at trimme omkostningerne, og der ryddes op, så de nu er rustet til at tage det fulde udbytte af et kommende opsving,” forklarer Bent Jørgensen.

Store brancheforskelle

Når man ser på, hvor mange virksomheder der har haft underskud i det forgangne regnskabsår, svinger resultaterne fra branche til branche. Analysen fra PwC viser udviklingen for i alt 19 forskellige brancher.

”Mens brancher inden for tekstil, service, entreprenører og levnedsmidler har det svært, ser det ud til at lysne for rederierne. Rederibranchen har ellers i en årrække været hårdt ramt af krisen, men har nu vendt udviklingen og er ikke længere på top 5-listen over de mest underskudsramte brancher,” fortæller Bent Jørgensen.

På positivlisten finder vi bl.a. brancherne underholdning, medicinal samt papir- og emballageindustrien.

”De er hver især solstrålehistorier, da de har formået at øge deres indtjening. I underholdningsbranchen og medicinalindustrien ligger overskudsgraden på over 20 %,” understreger Bent Jørgensen.

Der er fortsat fokus på at reducere arbejdskapitalen, og 11 ud af 19 brancher er lykkedes med dette sammenlignet med 2011. Arbejdskapitalprocenten er i gennemsnit på 14,3 %, dog stadig med stor variation mellem de enkelte brancher. Specielt kemisk industri og medicin gør det godt på dette område.

”Arbejdskapital er et fokusområde for dagens virksomhedsleder og reduktion af arbejdskapital er et godt sted at skaffe fri likviditet i en situation, hvor bankerne holder igen med udlån,” udtaler Bent Jørgensen.

Blandt virksomhedsanalysens 819 virksomheder er de 62 af dem børsnoterede. Disse virksomheder har oplevet en stigning på 8 % i den indekserede omsætning sammenlignet med året før. Denne udvikling er meget væsentlig for dansk erhvervsliv, da de børsnoterede virksomheder repræsenterer 32 % af den samlede omsætning for alle virksomhederne i analysen.

Om Virksomhedsanalysen

PwC’s Virksomhedsanalyse bygger på tal fra 819 danske virksomheder, som i regnskabsåret 2012 havde en omsætning på over 150 mio. DKK. Informationerne er hentet fra de årsrapporter, som virksomhederne har indsendt til Erhvervsstyrelsen. Tomme holdingselskaber, banker og finansielle virksomheder er valgt fra, så undersøgelsen er rettet mod aktive virksomheder inden for industri, handel og service.

Download hele rapporten