DR: Økonomisk kriminalitet i din virksomhed

PwC eksperter i DR Magasinet Penge

Magasinet Penge på DR fokuserer på udbredelsen af virksomhedskriminalitet. Det sker i udsendelsen d. 29. juni 2011. I magasinet medvirker et hold af PwC-eksperter, der dels arbejder med kortlægning af virksomhedskriminalitet i danske virksomheder og dels demonstrer metoder til afhjælpning og retsforfølgelse.

Baggrund for PwC’s medvirken

PwC medvirker især grundet en 12 år lang erfaring med at undersøge omfang og konsekvenser af virksomhedskrminalitet i den globale og danske undersøgelse, Global Economic Crime Survey. Samtidig medvirker PwC’s enhed ”Forensic Services”, der til daglig arbejder med at forebygge og afdække virksomhedskriminalitet.

Pengemagasinet undersøger…

DR kigger i undersøgelsen på omfanget af virksomhedskriminalitet samt betydningen for virksomheden, medarbejderne og samfundet. Hvad koster det, når nogen i virksomheden begår økonomisk kriminalitet, og hvem er det, der gør det? Kan virksomhederne gøre noget for at dæmme op for problemet, og hvad kan politiet gøre?

Et unikt indblik i PwC’s hemmelige verden

Udsendelsen giver et indblik i den viden og kompetence, som PwC’s afdeling for virksomhedskriminalitet – Forensic Services – ligger inde med. DR har fået adgang til afdelingen, som bl.a. arbejder med retsteknisk bevissikring i forbindelse med f.eks. brud på immaterielle rettigheder. Her viser senior konsulent Peter Stæhr nogle af de processer og it-værktøjer, der benyttes i arbejdet. Endvidere giver leder af afdelingen, statsaut. revisor og partner i PwC Søren Primdahl, bl.a. gode råd om, hvordan virksomhederne kan beskytte sig imod virksomhedskriminalitet, og hvordan virksomheder bør reagere, når skaden indtræffer.

Største danske og internationale undersøgelse

I 2009 rapporterede 30 % af virksomhederne på verdensplan, at de i det seneste år havde været udsat for en eller flere virksomhedskriminelle handlinger. Det viste de seneste resultater fra undersøgelsen ”Global Economic Crime Survey 2009” – den største og mest omfattende benchmark-undersøgelse af virksomhedskriminalitet i verden, der udføres hvert andet år.

I Danmark var forekomsten gennemsnitlig på 26 %. For virksomheder med over 100o ansatte blev 48 % ramt af virksomhedskriminalitet i løbet af et år. Af de ramte virksomheder havde 19 % konstateret mellem 11 og 100 tilfælde.

Undersøgelsen omfattede i 2009 mere end 3.000 svarpersoner i 54 lande og blev gennemført af PwC i samarbejde med INSEAD Business School. 105 danske virksomheder deltog i undersøgelsen, hvilket samtidig gjorde den til den største undersøgelse af sin art i Danmark.