Afgiftsvejledning 2019

Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter.

Afgiftsvejledningen er udarbejdet til jer, der ønsker et overblik over de primære regler, som bør anvendes i forbindelse med afregning og godtgørelse af energiafgifterne. Vejledningen indeholder også reglerne for enkelte af de mest relevante miljøafgifter.

Vejledningen er et opslagsværk med satser og beregningsmetoder. For mere konkrete afgiftsmæssige spørgsmål vedrørende energiafgifter, er I velkommen til at rette henvendelse til en af vores specialister.

Afgiftsvejledningen beskriver de regler, som er gældende for 2019.

Hvilke afgifter har vi i Danmark?

Energiafgifter

 • Elektricitet
 • Naturgas
 • Olieprodukter (benzin, bioolie, dieselolie, fuelolie m.m.)
 • Kulprodukter (stenkul, jordoliekoks m.m.).

View more

Miljøafgifter

 • Affald
 • Batterier (lukkede NiCd-batterier)
 • Bekæmpelsesmidler (pesticider)
 • Blyakkumulatorer (startbatterier)
 • Bæreposer af papir og plast
 • Dæk til motorkøretøjer (gebyr på dæk)Emballager til drikkevarer
 • Engangsservice (bestik, tallerkener m.m.)
 • Glødelamper og sikringer
 • Kvælstof i gødning
 • Kvælstofoxider (NOX)
 • Kuldioxid (CO2)
 • Metan
 • PVC og ftalater (blødgøringsmidler)
 • Smøreolie
 • Spildevand
 • Svovl
 • Vand.

View more

Afgift på nydelsesmidler (punktafgifter)

 • Chokolade og sukkervarer
 • Cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretpapir, skrå, snus, cigaretter og røgtobak
 • Kaffe
 • Is (konsumis)
 • Øl
 • Vin
 • Mandler, nødder, kokos, kerner m.m.
 • Spiritus.

View more

Andre afgifter og gebyrer

 • Registreringsafgift (på biler)
 • Spil (konkurrencer, lotterier, væddemål, online kasino og spilleautomater)
 • Skadesforsikringer
 • Sand, sten, grus m.m. (råstofafgift)
 • Elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

View more

Vi beskriver i denne afgiftsvejledning udelukkende reglerne vedrørende godtgørelse af energiafgifter og visse miljøafgifter. Har du behov for vejledning i forhold til afgifter på nydelsesmidler (punktafgifter) eller andre afgifter, er du altid velkommen til at kontakte én fra afgiftsgruppen.

EU-harmoniserede afgifter

Nogle afgifter er EU-harmoniserede. Det betyder, at produktet er afgiftspligtigt i alle EU-lande og er reguleret af fælles EU-regler.

Dette gælder for følgende afgifter:

 • Energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
 • Energiafgift af naturgas
 • Energiafgift af kul
 • Energiafgift af elektricitet
 • Afgift af spiritus
 • Afgift af vin
 • Afgift af øl
 • Afgift af tobaksvarer.

Elektronisk ledsagerdokument (EMCS)

Registrerede virksomheder kan inden for EU fremstille, opbevare og handle indbyrdes med varer omfattet af de EU-harmoniserede afgifter, uden at afgiften skal betales. Afgiften skal således først betales, når varen overgår til forbrug.

For at sikre en vis kontrol med ovenstående, skal varerne sendes via det fælles europæiske elektroniske EMCS-system. Dette medfører, at der til hver forsendelse mellem to EU-lande skal udarbejdes et elektronisk ledsagedokument i EMCS-systemet. Det er vigtigt, at man er opmærksom på dette både som vareafsender (sælger) og varemodtager (køber).

EU’s minimumsafgifter

For de EU-harmoniserede afgifter er der i EU fastsat minimumsafgifter. Dette medfører, at den af det enkelte land fastsatte afgiftsbetaling aldrig kan være under de i EU fastsatte minimumsafgifter. Det enkelte medlemsland kan dog vælge, at afgiften er højere end EU’s minimumsafgifter.

Kontakt afgiftsgruppen

Vores team i afgiftsgruppen kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til din virksomheds behandling af afgifter. Det kan være, at din virksomhed står med en konkret udfordring eller blot har brug for et ”sundhedstjek”, så I ved, hvor udfordringerne ligger, hvis nogen.

Kontakt os

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Joan Faurskov Cordtz

Partner & daglig leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 3945 9463

Følg PwC