Paying Taxes 2019

Paying Taxes 2019 er lavet i et samarbejde mellem World Bank Group og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 190 lande for kalenderåret 2017 og er foretaget for 13. gang.

Den årlige undersøgelse af skattebetalingen i europæiske små og mellemstore virksomheder ’Paying Taxes 2019’ fastslår, at danske virksomheder afleverer 17,1 % af deres overskud til staten. Det placerer Danmark på en 25. plads ud af 32 europæiske lande (EU og EFTA), og Danmark er dermed at finde blandt den fjerdedel af lande i Europa, hvor skatteniveauet er markant højere end i de øvrige lande.

Om Paying Taxes 2019

Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år. De opgjorte skatter og afgifter omfatter selskabsskat, arbejdsgiverbetalte sociale og andre afgifter, ejendomsskat, beskatning af salg af fast ejendom, udbytteskat, kapitalindkomstskat, beskatning af finansielle transaktioner, renovation, bil- og vejskat samt andre småskatter eller -afgifter.

Undersøgelsen har i år særligt fokus på den teknologiske udvikling og de muligheder, det giver for både virksomheder og skattemyndigheder.

Kontakt os

Klaus Okholm

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Følg PwC