C25 by Numbers 2019

C25-virksomheder sætter ny omsætningsrekord - højeste samlede omsætning i de seneste 5 år.

En ny analyse fra PwC - ‘C25 by Numbers’ - viser, at der er omsætningsvækst og stabil indtjeningsevne blandt C25-virksomhederne. Det resulterer i en flot gennemsnitlig1 vækst i indtjeningen (EBIT) på 12 % i 2018 i forhold til 2017. Der investeres samtidig mere end tidligere, og tendensen fra 2017 med at øge investeringerne er fortsat i 2018.

PwC’s nye analyse viser, at 2018 var et godt år for C25-selskaberne. Den samlede omsætning steg 67 mia. kr. til 883 mia. kr. i 2018 fra 816 mia. kr. i 2017. Det svarer til en absolut stigning på 8 %. Udviklingen i den gennemsnitlige omsætning ligger fortsat på et sundt niveau. Hele 18 ud af de 20 selskaber, der indgår i analysen, har oplevet en stigning i omsætningen i forhold til 2017. Væksten på tværs af indekset skal dog også ses i lyset af, at kun 6 ud af 18 selskaber med positiv omsætningsvækst ligger i intervallet med moderat vækst på 0-5 %.

Ifølge analysen er udviklingen i den gennemsnitlige vækst i investeringerne på 23 % (2017: 18 %). Det betyder, at C25-selskaberne generelt investerer mere. 12 ud af 20 selskaber investerer mere, end de gjorde sidste år. Analysen viser desuden, at der tegner sig et positivt billede af forventningerne til fremtiden, hvis vi sammenligner årsregnskabernes outlook for 2019 ift. outlook for 2018. 

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC