Seks karakteristika som kendetegner den digitale risiko-funktion

2019 Risk in Review study

PwC’s 2019 Risk in Review Study beskriver seks karakteristika, som kendetegner de risiko-funktioner, der rådgiver deres organisation i at tage smartere risici som en del af deres digitale transformation – en gruppe, som i rapporten kaldes “the Dynamics”.

Det gruppen af “the Dynamics”, som udgør en fjerdedel af de 1.000 risiko-funktioner blandt de 2.000 adspurgte ledere har tilfælles er, at de alle er langt fremme digitalt. De engagerer sig tidligt i nye digitale initiativer, og de overhaler deres konkurrenter og kolleger ved at sørge for at opbygge en risiko-funktion, som er alsidig, og som besidder alle de nødvendige digitale kompetencer. De anvender, de nyeste digitale metoder, værktøjer og teknikker, som gør det muligt at skabe et overblik i realtid af det samlede risikobillede og en fælles forståelse og begrebsramme for risici på tværs af organisationen. Dette gør gruppen af “Dynamics” både værdsat og til en vital del af rejsen for at opnå succes i den digitale omstilling. Organisationer, som fortsat søger bedre kundeoplevelser og øget omsætning, som et resultat af deres digitale investeringer, vil have behov for at støtte sig op ad de digitale risiko-funktioner.

De adspurgte i undersøgelsen svarer, at risiko-, intern revisions- og compliance-funktioner (som samlet set kan kaldes risiko-funktioner) kan hjælpe deres organisation med at nå deres mål inden for digital transformation. Nogen risiko-funktioner er allerede i gang med at hjælpe deres organisation, mens det for andre er blevet tid til at involvere sig. “The Dynamics” adskiller sig fra dem, som er et skridt eller endnu længere bagefter, som i rapporten kaldes “the Actives” og  “the Beginners”.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Johan Bogentoft

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3105

Jeanne Koch Rasmussen

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3040

Følg PwC