Bedre beslutninger gennem digitale compliance-programmer

2019 State of Compliance Study

PwC’s 2019 State of Compliance Study, med svar fra ca. 2.000 executives, hvoraf halvdelen er placeret i risiko-funktioner, viser, at digitalt tilpassede compliance-programmer kan hjælpe ledere med at træffe bedre risikobaserede beslutninger.

Der er meget på spil, når digitale initiativer igangsættes – særligt når det kommer til forsøget på at realisere nye muligheder og undgå de omkostninger, der er forbundet med at overse regulatoriske krav. For at kunne være på forkant med regulatoriske krav og ændringer, fx inden for persondata og ansvarlig brug af ny teknologi, er det nødvendigt, at compliance-programmer er på samme digitale niveau som den organisation, de rådgiver.

Hvis ikke compliance-programmer er digitalt tilpassede og følger med i udviklingen, vil det på sigt øge risikoen for manglende indsigt i nye risici for organisationen og reducere koordineringen på tværs af forsvarslinjer (fx intern revision, risk management og compliance). Det gør organisationen mere sårbar. Hvis compliance-programmer derimod er på forkant, så kan de bidrage til proaktivt at komme med gode løsninger til, hvordan virksomheden kan efterleve love og regler, samtidig med at de giver input til, hvordan teknikken bedst kan bruges.

Compliance- og etik-programmer, der er digitalt stærke og data-drevne, giver et klarere syn på tendenser, som ændres i forhold til lovgivningen – så ledere hurtigere kan forudse risici samt planlægge og udnytte eventuelle muligheder.

Seks karakteristika

I rapporten er der identificeret seks karakteristika, som kendetegner de compliance-funktioner, der rådgiver deres organisation i at tage smartere risici som en del af deres digitale transformation – en gruppe, som i rapporten kaldes “the Dynamics”. De adskiller sig fra dem, som er et skridt eller endnu længere bagefter, som i rapporten kaldes “the Actives” og “the Beginners”.

De adspurgte i undersøgelsen svarer, at risiko-, intern revisions-funktioner og compliance-programmer (som samlet set kan kaldes risiko-funktioner) kan hjælpe deres organisation med at nå deres mål inden for digital transformation. Nogen risiko-funktioner er allerede i gang med at hjælpe deres organisation, mens det for andre er blevet tid til at involvere sig.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Johan Bogentoft

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3105

Følg PwC