Tillidsbarometeret 2019

I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og bidrage til at løse væsentlige problemstillinger. Vi måler årligt tilliden i Danmark og stiller resultater til rådighed. Det seneste Tillidsbarometer viser bl.a, at danskerne stiller øgede krav om ansvarlighed i erhvervslivet.

Udforsk PwC’s interaktive Tillidsbarometer

Med PwC’s interaktive Tillidsbarometer kan du dykke ned i lige netop de resultater fra Tillidsbarometeret, som du er interesseret i at vide mere om.

Om tillidsbarometeret

Tillidsbarometeret er et øjebliksbillede af tilliden i Danmark. Data er repræsentativt for den danske befolknings tillid til otte udvalgte overordnede parametre.

I PwC ønsker vi at bidrage til at skabe øget tillid i samfundet og løse væsentlige problemstillinger, og vi vil sætte fokus på tilliden som et aktiv, der er med til at skabe sammenhængskraft og øget værdi i samfundet. Vi udarbejder derfor årligt ’Tillidsbarometer’-rapporter, hvor de nyeste tillids-resultater stilles til rådighed for den danske befolkning. Første Tillidsbarometer blev lanceret i 1. halvår 2018 (data blev indsamlet i 2017).

Metode

Analysen er foretaget af Epinion på vegne af PwC i perioden 5. til 19. juli og er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Analysen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danskere mellem 18-80 år. Tillidsbarometeret præsenterer resultater og udvikling i form af indekstal. Alle indeks for et givent overordnet tillidsparameter er lavet på baggrund af gennemsnit af de underliggende parametre, der danner indekset. De konstruerede indeks benyttes således til at sammenligne hvert enkelt parameter i indekset.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC