Ejerlederanalysen 2019

Væksten fortsætter i et mere moderat tempo hos ejerlederne.

De danske ejerledere ser frem mod vækst i de kommende år, men forventningerne til væksten er blevet mere moderate. Nye produkter og innovation skal i stigende grad drive væksten, viser Ejerlederanalysen 2019 fra PwC, der er baseret på personlige interviews med 140 ejerledere.

Væksten de seneste tre år

De ejerledede virksomheder har haft en række år med høje vækstrater. I 2019 har 63 % af virksomhederne med vækst over de seneste 3 år øget toplinjen med +25 %, og 11 % har vækstet med +100 %.

Omsætningsvækst over de seneste tre år

Forventningerne til vækst daler

Ejerledernes forventning til den fremadrettede vækst (3 år) falder. Mens 99 % forventer vækst de kommende år, udtrykker 46 %, at dette vil være med en vækstprocent på +25 %, mod 68 % i 2017 og 49 % i 2018.

Forventet vækst i omsætningen de kommenede tre år

x
Geopolitiske forhold påvirker vækstforventningerne

Markant flere ejerledere (22 % i 2019 mod 9 % i 2018 år) angiver, at deres vækstambitioner er påvirket af geopolitiske forhold som handelsrestriktioner, usikkerhed om Brexit mv.

x
Forventninger til nye produkter stiger

37 % af ejerlederne vurderer i år (25 % i 2018), at ”Nye produkter” bliver primær vækstdriver de kommende tre år, og 9 % forventer, at det skal ske på ”Nye markeder” (5 % i 2018).

Investorer viser fortsat stor interesse for ejerlederne

Ejerlederanalysen 2018 viste, at en stigende andel af ejerlederne blev kontaktet vedrørende muligheden for et salg af virksomheden. Denne tendens fortsætter i 2019, hvor 65 % angiver, at de er blevet kontaktet mod 64 % i 2018.

Efter en række år med meget høje vækstrater forventer ejerlederne nu mere moderat vækst. Ifølge ejerlederne selv er de påvirkede af, at dansk økonomi står over for reelle udfordringer bl.a. på grund af handelsrestriktioner og Brexit.

Ulrik Ræbild, Partner i PwC

Ejerlederne tillægger værdierne høj betydning

En stor andel af de ejerlederne svarer, at virksomheden arbejder aktivt med virksomhedens formål og værdier, ligesom størstedelen har nedfældet sine værdier skriftligt. Derudover er der en klar bevidsthed om virsomhedens værdier, vision og mission blandt virksomhedens ansatte.

Analysen viser, at en stor andel af ejerlederne tillægger værdier i virksomheden høj betydning for deres generelle omdømme. Arbejdet med virksomhedens formål og værdier er samtidig med til at styrke tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, ligesom en stor andel ser det som vigtigt for deres konkurrenceevne.

Ulrik Ræbild, Partner i PwC

Analysen er baseret på data indsamlet ved afholdelse af personlige interviews med de 140 ejerledere, der er nomineret til prisen som Årets Ejerleder 2019 i perioden 15. august til 23. september 2019. De nominerede ejerledere og deres virksomheder er udvalgt blandt en total population på mere end 9.000 ejerledede virksomheder, som opfyldte de opsatte udvælgelseskriterier:

 • A/S – ApS – P/S
 • Minimum 10 ansatte
 • Eksisteret i minimum 5 år
 • Positiv egenkapital i seneste regnskab
 • Positivt resultat i seneste regnskab
 • Excl. børsnoterede selskaber og deres datterselskaber
 • Excl. datterselskaber af udenlandske virksomheder
 • Excl. selskaber på Børsens Top 100 eller deres datterselskaber
 • Ejerlederen skal have central indflydelse på den daglige drift
 • Ejerlederen skal have en betydende ejerandel (>20 %)
 • Vækst i dækningsbidrag set over en 3-årig periode eller en vækst i dækningsbidrag på min. 15 % i seneste regnskabsperiode.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Morten Klinkby

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 9348

Følg PwC