Bestyrelsesarbejde i Danmark 2020

Få faglig viden og inspiration til dit bestyrelsesarbejde.

Vækst og strategi, bæredygtighed, intern revision, bestyrelsesevaluering, diversitet samt aktionærrettighedsdirektivet er alle fokusområder, der i 2020 har en central plads på bestyrelsens agenda.

Den nye Bestyrelseshåndbog stiller derfor skarpt på disse - og mange andre - højaktuelle emner, der kommer til at præge dialogen i bestyrelseslokalet langt ind i 2020.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2020 stiller skarpt på højaktuelle emner, der kommer til at præge dialogen i bestyrelseslokalet langt ind i 2020

Få konkrete værktøjer

Bestyrelsens agenda

Kapitlet fokuserer på de overordnede opgaver, som er på bestyrelsens agenda. Emnerne er bl.a. bestyrelsens årshjul og mødeplan, forretningsordenen samt bestyrelsesudvalg.

View more

Vederlagsudvalgets agenda

Kapitlet om vederlagsudvalget stiller skarpt på udvalgte emner inden for aflønning af topledelse. Emnerne spænder fx over de overvejelser, du som bestyrelsesmedlem skal gøre dig før etablering af en incitamentsordning samt udvalgte skattemæssige udfordringer for bestyrelsesmedlemmer.

View more

Nomineringsudvalgets agenda

Kapitlet om nomineringsudvalget indeholder artikler, der bidrager med inspiration til udvalgets forretningsorden og årshjul. Nomineringsudvalget har til opgave at vurdere bestyrelsens kompetencer, og emnet gennemgås med gode råd til, hvordan du kommer i gang med at evaluere din bestyrelse. Vi fokuserer også på direktørkontrakten i dette kapitel.

View more

Revisionsudvalgets agenda

Kapitlet giver et indblik i revisionsudvalgets agenda og giver inspiration til forretningsorden og årshjul. Fokus er bl.a. på intern revision, samarbejdet med ekstern revision samt den aktuelle udvikling inden for årsrapporter.

View more

CXO Magasinet #20 – Chairman’s Agenda

Øget fokus på risikostyring, agilitet og et styrket samarbejde mellem direktion og bestyrelse er nogle af de indsatser, der skal sikre, at virksomhederne finder vejen til fortsat vækst fremadrettet. Sådan lyder budskabet fra nogle af landets førende bestyrelsesprofiler.

Læs magasinet

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC