CEO Survey 2020

Topledernes forventninger til verdensøkonomien falder markant, men selvom forventningerne til fremtidig vækst i øjeblikket er lavere end set længe, ser CEO’erne stadig muligheder for vækst i egen virksomhed.

Se resultaterne fra verdens største CEO-undersøgelse, hvor 1.600 topledere har delt deres vækstforventninger, bekymringer og agenda for 2020.

22 %

Tror på vækst i verdensøkonomien. Sidste år var det 42 %.

73 %

Forventer vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder.

30 %

Ser USA som det vigtigste vækstmarked. 29 % peger på Kina.

81 %

Fremhæver usikker økonomisk vækst som største bekymring.

Se udvalgte resultater fra undersøgelsen

Markant fald i topledernes tro på vækst i verdensøkonomien

PwC’s Globlal CEO Survey 2020 viser, at kun 22 % af de globale topledere forventer vækst i verdensøkonomien de kommende 12 måneder. Til sammenligning forventede mere end fire ud af ti (42 %) vækst i den globale økonomi i 2019, og det er andet år i træk, at der er et fald i antallet af globale topledere, der har positive forventninger til verdensøkonomien.

Blandt de danske topledere er faldet endnu større end for de globale, idet blot 5 % af de danske topledere forventer vækst i verdensøkonomien i 2020.

Toplederne tror på vækst i egen virksomhed, men er mindre skråsikre

Selvom forventningerne til fremtidig vækst i verdensøkonomien i øjeblikket er lavere end set længe, forudser en fortsat høj andel topledere muligheder for vækst i egen virksomhed.

Flere end otte ud af ti (82 %) danske topledere forventer i nogen eller i høj grad vækst i 2020, hvilket er et mindre fald fra 89 % i 2019. Til sammenligning gælder det 73 % af de globale topledere mod 82 % i 2019. Dykker man dybere ned i resultaterne, ser man dog markante fald blandt de danske og globale CEO’er, der i høj grad forventer vækst. For de danske topledere var det næsten halvdelen (49 %) i 2019, mens det kun er hver femte (20 %) i 2020. For de globale topledere er der tale om et fald fra 35 til 27 %.

Kina og USA styrker deres positioner som vækstmarkeder

Når de globale topledere vurderer, hvilke markeder der er vigtigst for deres vækstmuligheder de kommende 12 måneder, peger de på samme vækstmarkeder som i 2019, men forventningerne til disse er steget. USA er således steget fra 27 % i 2019 til 30 % i 2020, hvilket sikrer USA positionen som det  foretrukne vækstmarked. På en 2. plads ligger Kina, der er vigtigst for 29 % af de globale topledere. Sidste år var det 24 %.

De største trusler mod vækst

På listen over de globale toplederes største bekymringer ligger usikker økonomisk vækst (valgt af 81 %), usikkerhed om politiske beslutninger (valgt af 77 %) samt manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft (valgt af 74 %). Dermed ryger bekymringen for mangel på kvalificeret arbejdskraft ned på en tredjeplads fra en førsteplads sidste år, mens usikker økonomisk vækst ryger helt til tops. Handelskonflikter er ny på listen og indtager 5. pladsen lige efter overregulering.

 

Globale topledere ser muligheder i klimadagsordenen

Tre ud af ti (30 %) globale topledere er meget enige i, at de opnår en omdømmemæssig konkurrencefordel ved at investere i klimatiltag. Dermed er der sket en fordobling siden 2010, hvor blot 16 % var meget enige i det udsagn. CEO’erne ser desuden i stigende grad, at klimainitiativer kan føre til nye produkter og services. Det svarer hver fjerde (25 %) globale CEO mod 13 % i 2010.

CEO-konferencen 2020

Hellerup, den 5. marts 2020

Hvordan skaber vi bæredygtige forretningsmodeller og sikrer bæredygtig vækst? Og hvordan tilpasser vi os de demografiske og teknologiske skift, der stiller nye krav til vores kompetencer?

Vær med på årets CEO-konference, hvor vi sætter fokus på topledernes aktuelle agenda og præsenterer flere danske resultater fra CEO Survey 2020.

Tilmeld dig

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Follow us