Drift af adminstration

- løn og økonomi.

 

Få hjælp fra erfarne medarbejdere til alle de funktioner, der varetages i virksomhedens økonomi- og regnskabsafdeling, fx en regnskabs- eller økonomichef, en controller eller en bogholder. Vi træder til med kort varsel og bliver så længe, du vil.

 

Seneste nyheder

Håndhævelsesdirektivet er nu implementeret i Danmark

Der er nu indført skærpede regler i Danmark for betaling af korrekt overenskomstmæssig løn. Reglerne har betydning for virksomheder, der entrerer med udenlandske leverandører og udenlandsk arbejdskraft. Der indføres bl.a. en ny fond, Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), som alle ATP-pligtige virksomheder samt udenlandske tjenesteydere skal bidrage til, og som skal dække ubetalte lønkrav baseret på en kollektiv overenskomst.

Contact us

Niels Bille
Partner, Risk Assurance Services
Tlf: 3945 3231
E-mail

Steen Biilmann
Director
Tlf: 3945 3289
E-mail

Emil Adamsen
Tlf: 3945 9094
E-mail

Følg PwC