Drift af adminstration

- løn og økonomi.

 

Få hjælp fra erfarne medarbejdere til alle de funktioner, der varetages i virksomhedens økonomi- og regnskabsafdeling, fx en regnskabs- eller økonomichef, en controller eller en bogholder. Vi træder til med kort varsel og bliver så længe, du vil.

 

Seneste nyheder

Høringsforslag om ændring af CFC-reglerne

Efter et nyt lovudkast ændres reglerne om CFC-beskatning, for at de bliver i overensstemmelse med EU’s skatteundgåelsesdirektiver. Det medfører bl.a., at der kan ske CFC-beskatning i flere tilfælde, at flere indkomstarter henregnes til CFC-indkomst, og at CFC-reglerne bliver endnu mere komplekse. Læs mere

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

C25 by Numbers 2018

En ny PwC-undersøgelse, ’C25 by Numbers’, viser, at de danske C25-selskaber ligger helt i top, når det gælder om at skabe indtjening og profit, sammenlignet med de store børsnoterede selskaber i nabolandende. Set over de sidste 5 år har danske selskaber således opnået den højeste gennemsnitlige vækst i indtjeningen sammenlignet med norske, svenske, tyske og engelske selskaber i tilsvarende indeks.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Høringsforslag om ændring af reglerne om indgangsværdier, exitbeskatning og henstandsordningen

Efter et nyt lovudkast bliver reglerne om fastsættelse af den danske skattemæssige værdi for aktiver og passiver, der bliver omfattet af dansk skattepligt, forbedret, mens hen-standsordningen vedrørende exitbeskatning af aktiver og passiver, der går ud af dansk skattepligt, forringes, idet afdragsperioden forkortes fra 7 år til 5 år.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kontakt os

Thomas Stockmarr
Partner og leder af CFO Service , PwC Denmark
Tlf: 3093 4205
E-mail

Steen Biilmann
Director
Tlf: 3945 3289
E-mail

Bjarne Kalø
Senior Manager, PwC Denmark
Tlf: 3945 3584
E-mail

Følg PwC