Compliance Services og Secretarial Assistance

Hvad er Compliance Services og Secretarial Assistance?

Hvis en stor del af jeres aktiviteter foregår i udlandet, kan det være en fordel, at PwC varetager ændringer af juridiske dokumenter samt indberetning af disse til de rette myndigheder. PwC modtager virksomhedens post samt varetager arkivering og opbevaring af virksomhedens materiale.

For udenlandsk baserede virksomheder kan det være en fordel at:

  • Korrespondancen med de danske myndigheder varetages af PwC
  • Virksomheden får tilknyttet en fast kontakt person, der vil dog altid være en back up person tilgængelig
  • Alle formelle papirer klargøres af PwC i henhold til gældende lovgivning
  • PwC sørger for at formelle deadlines overholdes
  • PwC påtager sig den 5 årige opbevaringspligt
  • PwC kan agere som c/o adresse
  • PwC kan assistere med etablering af digital postkasse samt afstemning af skattekonto

Det har andre kunder efterspugt:

  • Opstille generalforsamlingsmøde og bestyrelsesmøde referater på dansk og engelsk
  • Indberette selskabsændringer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen elektronisk (digital signatur)
  • Skrive vedtægtsændringer

Kontakt os

Steen Biilmann
Director
Tlf: 3945 3289
E-mail

Lene Bruun Bolin
Manager
Tlf: 3945 3158
E-mail

Laila Broberg Sahlgreen
Manager
Tlf: 5575 8646
E-mail

Berit Skytte Justesen
Manager
Tlf: 3945 3222
E-mail

Følg PwC