Forretningsordener

Bestyrelsens forretningsorden

Få inspiration til, hvad bestyrelsens forretningsorden kan indeholde, baseret på gennemgang af eksisterende forretningsordener, der er offentligt tilgængelige.

Vederlagsudvalgets forretningsorden

Hvis selskabet i overensstemmelse med Anbefalinger for god Selskabsledelse har etableret et vederlagsudvalg, bør der udarbejdes en forretningsorden eller et kommissorium for dette udvalgs arbejde. Få inspiration til, hvad vederlagsudvalgets forretningsorden kan indeholde.

Nomineringsudvalgets forretningsorden

Hvis selskabet i overensstemmelse med Anbefalinger for god Selskabsledelse har etableret et nomineringsudvalg, bør der udarbejdes en forretningsorden eller et kommissorium for dette udvalgs arbejde. Få inspiration til, hvad nomineringsudvalgets forretningsorden kan indeholde.

Revisionsudvalgets forretningsorden

Hvis selskabet i overensstemmelse med Anbefalinger for god Selskabsledelse har etableret et revisionsudvalg, bør der udarbejdes en forretningsorden eller et kommissorium for dette udvalgs arbejde. Få inspiration til, hvad revisionsudvalgets forretningsorden kan indeholde.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Lars Baungaard

Direktør og markedsleder, PwC Denmark

Tlf: 3945 3308

Følg PwC