Process Intelligence

Den traditionelle tilgang til forstå din virksomhedens processer vil normalt involvere bl.a. workshops, interviews og observationer. Desværre kræver denne tilgang både tid og ressourcer, og resultatet garanterer ikke altid, at processerne beskrives objektivt og i deres helhed.

Data-drevne procesanalyser

Hvis din virksomhed i stedet arbejder med en data-drevet tilgang, vil processerne blive undersøgt og beskrevet effektivt, da tilgangen bygger på faktiske handlinger i it-systemer. Herved får du en oversigt over de faktiske processer og aktiviteter frem for den traditionelle tilgang, hvor du i højere grad præsenteres for, hvordan processerne antages at være.

Resultater af data drevne procesanalyser viser ofte, at der er stor forskel på, hvordan man forventer, at processen udføres, og hvordan den faktisk udføres. Dette kan f.eks. skyldes at:

  • processen er kompleks
  • processen ændres over tid
  • brugerne har for store friheder i it-systemer
  • der kun er begrænset indsigt i hele processen.

Anvendelsesområder

Process Intelligence kan anvendes inden for mange forskellige områder, hvor data, som beskriver processer og aktiviteter, er tilgængelig. Eksempelvis økonomisystemer, salgs- og indkøbssystemer – generelt set alle systemer hvor aktiviteter logges.

PwC’s data analytics specialister ser bl.a. anvendelse af Process Intelligence inden for områderne:

  • Revision og compliance 
  • Operationel effektivitet og kvalitet
  • Finansiel performance 
  • Standardisering af procedurer 
  • Besvigelser og svindel
  • Systemimplementeringer
loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt os

Rasmus Riis Westergaard

Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 3720

Følg PwC