Outsourcing af løn, økonomi og drift

Slip for administrationen og slip talentet fri
Vil du gerne slippe for noget af administrationen for bedre at kunne bruge dine ressourcer på det, du er bedst til? Så kan du lægge byrderne fra nogle af de mest centrale – og også mest tidskrævende – administrationsopgaver over til PwC.

Fra daglig bogføring til periodevis assistance
Vi tilbyder alle små, mellemstore og store virksomheder at assistere med, eller endda helt overtage, opgaver inden for daglig administration, regnskab, bogføring, økonomistyring, lønadministration og udvikling. Du kan også leje en leder – regnskabschef eller økonomichef – eller få en vikarierende medarbejder i travle perioder.

Få et helt team til rådighed – uden at omkostningerne følger med
Ved at outsource økonomifunktionen til os får du et team af økonomimedarbejdere til din rådighed – i din egen virksomhed – uden at omkostningerne følger med. F.eks. bogholdere, controllere og regnskabs-/økonomichefer. Dermed har du alle de nødvendige, og altid opdaterede, økonomikompetencer til rådighed.

Små virksomheder får store fordele
Hvis din virksomhed er for lille til både at have en bogholder og økonomichef ansat, er der store fordele i at outsource dele af eller hele administrationen til PwC. På den måde sikrer du, at din virksomhed har et professionelt bogholderi og styr på økonomien – uden at du behøver ansætte medarbejdere.

Skru op, eller ned, for behovet – og omkostningerne
Der er ingen grund til at betale fast løn hver måned til et bogholderi, hvis der i perioder ikke er særlig mange opgaver. Ved at outsource økonomifunktionen til PwC får du hjælp, når du har behov for det – og betaler kun for den tid, vi hjælper dig.

Altid min. to personer til din rådighed
Der vil altid være min. 2 personer, der arbejder med din virksomhed. Det giver dig sikkerhed for, at din økonomifunktion altid fungerer – og at du har mere, altid opdateret, viden til rådighed, end du ellers ville have.

Giver dig bedre tid til din egen dagsorden
Når det hele fungerer, er det eneste, du behøver tage stilling til, at godkende teamets betalingsforslag, som er lagt ind i banksystemet. Så har du bedre tid til at sætte din egen dagsorden for det, du er bedst til.

Vi sætter holdet – skræddersyet til din virksomhed
De personer, eller det team du får tilknyttet, sammensættes individuelt ud fra typen af virksomhed og opgaver. Når personalia er valgt, går vi straks i gang med opgaverne – f.eks. at ajourføre dit bogholderi eller tilpasse dine økonomifunktioner. Til sidst effektiviserer teamet administrationen af din virksomhed, så den fremmer en effektiv hverdag.

Sig ja nu – så er du i gang inden for et par dage
Er du overbevist om, at outsourcing af en eller flere af dine administrative opgaver er noget for din virksomhed, så kontakt os nu. Afhængig af hvor kompleks din virkelighed er, kan vi få de nye arbejdsgange op at stå i løbet af ganske få dage.

Kontakt os

Steen Biilmann

Director

Tlf: 3945 3289

Laila Broberg Sahlgreen

Manager

Tlf: 5575 8646

Berit Skytte Justesen

Manager

Tlf: 3945 3222

Følg PwC