Opstilling og XBRL indberetning af din årsrapport

Ønsker du at slippe for bekymring omkring de hyppige ændringer i regnskabslovgivningen?

Lad PwC udarbejde og XBRL indberette din årsrapport

PwC varetager opstillingen og XBRL indberetningen af det lovpligtige årsregnskab. Så hvis du har behov for at få udarbejdet en årsrapport, kan du med fordel få PwC til at gøre dette tidskrævende arbejde efter gældende lovgivning.

Fordelene ved at outsource udarbejdelsen af årsrapporten:

 • Du er sikret en standardiseret og kontinuerlig regnskabsudarbejdelse
 • Regnskabsfilerne er hos PwC - det gør det nemt at lave mellembalancer, hvis virksomheden har behov for dette, fx hvis der skal udloddes udbytte, foretages kapitalforhøjelse -eller nedsættelse
 • Vores software sikrer en let genkendelig sammenhæng imellem den leverede råbalance og årsrapporten
 • Vores software kan importere regnskabsdata fra alle standardøkonomisystemer
 • Vi sørger for at årsrapporten oversættes til din udenlandske ejers sprog i et og samme regnskab
 • Vi kan tilbyde kontakt til skatteafdelingen i forbindelse med indregning af aktuel og udskudt skat
 • Vores standard koncept sikrer at din årsrapport altid opfylder ÅRL, mindstekravs- samt bogføringsbekendtgørelsen
 • Vi anvender checklister til at sikre at de ændringer, der må komme i de ovennævnte love og bekendtgørelser, indarbejdes
 • Vi har kontakt til intern eller ekstern revisor vedrørende klassificeringer eller andre revisionsmæssige rettelser til årsrapporten

Hvad skal din virksomhed selv gøre i forbindelse med udarbejdelsen af SFS?

 • Virksomheden skal stille en råbalance på fil til rådighed for PwC - gerne i Excel-importerbart format udlæst fra deres økonomisystem
 • Ledelsen skal være til rådighed ved udarbejdelsen af tekstdelen af årsrapporten og selv skrive årsberetningen samt deltage i bl.a. beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis
 • Ledelsen foretager de af revisionen anviste efterposteringer og fremsender en ny balance til indlæsning i systemet
 • Ledelsen skal så vidt muligt stille specifikationer til årsrapporten og skattebilag fra forrige år til rådighed

Kontakt os

Lene Bruun Bolin

Manager

Tlf: 3945 3158

Steen Biilmann

Director

Tlf: 3945 3289

Laila Broberg Sahlgreen

Manager

Tlf: 5575 8646

Berit Skytte Justesen

Manager

Tlf: 3945 3222

Følg PwC