Cyber Arena

Oplev et simuleret cyberangreb, og vær forberedt, når det bliver alvor.

Cyber Arena er et simuleringsværktøj, der giver jer mulighed for at afprøve og teste forskellige tilgange til håndtering af cybersikkerhed. Værktøjet kan anvendes til at kontrollere virksomhedens modstandsdygtighed over for cyberangreb, styrke jeres medarbejderes samarbejde i en krisesituation og lære jer, hvordan virksomheden kan beskyttes mod sikkerhedshændelser. 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Cyber Arena er udviklet af PwC og simulerer en organisations it-infrastruktur
 • Håndtér angrebet: Cyber Arena giver jer en unik mulighed for at opleve og håndtere et cyberangreb, der påvirker hele virksomheden. Virksomheden får mulighed for at teste sin digitaliseringsstrategi og tilgang til cybersikkerhed samt få et indblik i, hvordan den nyeste teknologi kan anvendes.
 • Sikkert værktøj: Cyber Arena er et sikkert værktøj, der autentisk simulerer virksomhedens it-infrastruktur og processer.
 • Virkelige trusler og driftsprocesser: Cyber Arena simulerer virksomhedens driftsprocesser og den løbende indsats mod både interne og eksterne cybertrusler samt konsekvenserne heraf. Angrebet kan sættes op ved hjælp af en algoritme eller udføres af en person, der udnytter sårbarheder i infrastrukturen til at skade virksomheden.
 • Realistisk model: Simuleringsøvelsen er baseret på en realistisk organisationsmodel, der er skræddersyet til jeres virksomhed. Selve øvelsen varer en time og gennemføres af virksomhedens medarbejdere. Øvelsen kan gentages med forskellige indstillinger og/eller cybersikkerhedsstrategier.
 • Kobling til økonomi: Et af formålene med simuleringen er at kunne agere inden for en på forhånd fastlagt økonomisk ramme, når virksomheden udsættes for et cyberangreb.

 

Simuleringsøvelsen understøtter flere forretningsroller i virksomheden. Hver rolle har sit eget dashboard, som vises på en separat pc eller tablet. Hvert dashboard er forskelligt og har tilknyttet forskellige niveauer af nødvendig teknisk viden og andre kompetencer. Det er en del af øvelsen, at andre ikke-tekniske problemstillinger og daglige opgaver også skal løses. 

Cyber Arena kan skræddersys til virksomhedens situation. Den individuelle tilpasning af værktøjet er en indbygget funktionalitet og giver derfor ikke anledning til ekstra omkostninger for virksomheden. 

Det er muligt at lave flere simuleringsøvelser på samme tid – teamet kan dermed hurtigt afgøre, hvilken tilgang der giver det bedste resultat. 

Eksempler på tilpasninger kan fx være tilføjelse af:

 • nye it-aktiver
 • nye it- eller driftsprocesser
 • nye sikkerhedsforanstaltninger, værktøjer, funktioner og processer
 • nye kill chain-scenarier, der udnytter aktivers sårbarheder
 • nye hændelsesscenarier, der påvirker virksomhedens omdømme
 • nye forretningsenheder
 • forretningsrelaterede opgaver, som er relevante for jeres virksomhed
 • nyt design og sprog så det passer til jeres brand.

Leverancer

 • En rapport indeholdende en beskrivelse af alle de tiltag og aktiviteter, som teamet gennemførte, samt konsekvenserne heraf.
 •  Et ledelsesresumé af simuleringen med anbefalinger til forbedringer af jeres infrastruktur, processer eller organisatoriske sikkerhed. Ledelsesresuméet baseres på de analysepunkter, som ligger til grund for Cyber Arena-simuleringen.
 • Et kursusbevis for deltagelse i Cyber Arena-simuleringen.

 

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: +45 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Følg PwC