PwC leverer specialtilpasset IAM-løsning til kommuner

PwC har gennem mange år og i et tæt samarbejde med danske kommuner udviklet og implementeret identity management (IdM)-løsninger til understøttelse af forretningens it-strategi.

Uanset om behovet udspringer af et compliance-, effektiviserings-, organisatorisk eller procesmæssigt behov er det vigtigt, at alle aspekter adresseres, så eksisterende og fremtidige behov kan opfyldes hurtigt og agilt på en omkostningsbesparende måde.

Løsningen sikrer en effektiv styring af brugerens adgangs behov jf. deres jobfunktion og organisatoriske placering, så brugeren sikres de korrekte arbejds betingede adgange og rettigheder.

Kommunen kan nu drage nytte af alle de udviklingstimer (>10.000), der er gået med at udvikle den bedst mulige understøttelse af forretningens behov for en central løsning til bruger- og rettighedsstyring. Dette sker på baggrund af, at flere kommuner er gået sammen og har dannet et uformelt tværkommunalt samarbejde, hvor de deler udviklingsomkostningerne for nye services, der udvikles, og hvor nye kommuner kan drage nytte af og få adgang til funktionalitet og services, der allerede er udviklet til andre kommuner.

Her kan bl.a. nævnes integration til KOMBIT’s monopolbrud STS adgangsstyring, STS organisation og KLE (BBR, FLIS, DAR, SAPA CPR, mv.), KMD Nexus, KMD Opus, AD, Exchange, SD-løn samt mange flere systemer.

Identity management (IdM)-løsningen der tilbydes, er en fuld skalerbar end-to-end-løsning til styring af brugere og adgange, som er bygget på en standardplatform, hvor de udviklede services fuldt ud understøtter den fælleskommunale rammearkitektur. 

Herunder understøttes i vid udstrækning selvbetjening fx kan en leder:
  • Opbygge jobfunktionsroller
  • Uddelegere godkendelsen til en assistent
  • Mulighed for at vælger pre-definerede godkendelsesmodeller
  • Mulighed for at til- og fravælge afdelingsdrev og distributionslister
  • Beslutte hvilke jobfunktioner der skal tildeles medarbejdere i enheden eller hvilke de skal kunne vælge i selvbetjening.

Kontakt os

Marc Jerner

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4099 4698

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Head of Consulting, Direktør, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Følg PwC