E-learning om EU's persondataforordning

Lær om de nye krav med PwC’s e-learning om EU’s persondataforordning. Bestil en enkelt licens eller få en skræddersyet e-learning til hele virksomheden.

Et centralt element i at opnå compliance, med den kommende persondataforordning, er uddannelse og træning af medarbejderne i organisationen.

Med PwC’s e-learning sikrer I, at jeres organisation får den fornødne viden og dermed bliver rustet til at overholde forordningens krav.

PwC’s e-learning er struktureret omkring forordningens artikler og indeholder relevante knowledge checks og tests samt feedback baseret på brugerens besvarelser.

Du har mulighed for at bestille e-learningen som en enkeltbrugerlicens til DKK 1.990 ekskl. moms pr. pakke eller få en skræddersyet e-learning med login til alle medarbejdere i din virksomhed.

loading-player

Playback of this video is not currently available


Fleksibel modulopbygning

PwC’s e-learning er opbygget af moduler, der gør det muligt for din virksomhed at tilpasse e-learningen til netop jeres behov.

For eksempel vil behovet for viden om persondataforordningen blandt medarbejdere, ledere og afdelinger være forskelligt. Derfor giver PwC’s e-learning mulighed for at uddanne medarbejdere efter behov, uanset kompetence- og ansvarsområde.

1) Behandling af personoplysninger

 • 1.1 Introduktion til EU’s persondataforordning
 • 1.2 Definition af personoplysninger
 • 1.3 Behandling af personoplysninger
 • 1.4 Lovlig behandling af almindelige personoplysninger
 • 1.5 Lovlig behandling af følsomme personoplysninger
 • 1.6 Samtykke

Pris: DKK 1.990 (ekskl. moms)

Bestil pakke: Behandling af personoplysninger

View more

2) Registreredes rettigheder

 • 2.1 Generelle krav vedr. de registreredes rettigheder
 • 2.2 Oplysningspligt
 • 2.3 Indsigtsret
 • 2.4 Berigtigelse
 • 2.5 Retten til sletning
 • 2.6 Begrænsning
 • 2.7 Dataportabilitet
 • 2.8 Indsigelsesret
 • 2.9 Profilering

Pris: DKK 1990 (ekskl. moms)

Bestil pakke: Registreredes rettigheder

View more

3) Dataansvarlig og databehandler

 • 3.1 Definition af dataansvarlig og databehandler
 • 3.2 Databehandleraftaler

Pris: DKK 1990 (ekskl. moms)

Bestil pakke: Dataansvarlig og databehandler

View more

4) Tilsyn

 • 4.1 Tilsynsmyndigheden
 • 4.2 Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden

Pris: DKK 1990 (ekskl. moms)

Bestil pakke: Tilsyn

View more

5) Sikkerhed

 • 5.1 Konsekvensanalyse (DPIA)
 • 5.2 Behandlingssikkerhed
 • 5.3 Privacy by design og Privacy by default

Pris: DKK 1990 (ekskl. moms)

Bestil pakke: Sikkerhed

View more

Vi kan tilbyde jer:

 • Modulopbygget e-learning baseret på forordningens artikelstruktur
 • Test af medarbejdernes forståelse af forordningens regler og krav
 • Komplet e-learning til afvikling hos jer
 • E-learning der kan sammensættes og tilpasses netop jeres behov
 • E-learning der kan hostes og afvikles hos PwC

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Følg PwC