Lej assistance til udførelse af DPO’ens opgaver

EU Persondataforordningen pålægger visse virksomheder at udpege en databeskyttelsesansvarlig – også kaldet en Data Protection Officer (DPO). Som virksomhed kan du med fordel outsource hjælp til udførelse af DPO opgaver, til en ekstern samarbejdspartner i kortere eller længere tid. Lejer du hjælp til, at udføre en række af de opgaver som tilfalder DPO’en hos PwC, så stiller vi med den fornødne ekspertise inden for databeskyttelse og sikrer forudsætningerne for, at de gældende krav om beskyttelse af persondata er på plads i din virksomhed.

Større krav og strengere sanktioner

EU Persondataforordningen sættes den registreredes rettigheder i højsædet, hvilket ikke kun vil medføre større krav til din virksomheds persondatasikkerhed. Det medfører også strengere sanktioner i tilfælde af overtrædelse af persondataforordningen. DPO’en skal i kraft af sin ekspertfunktion sikre en større kontrol med din virksomheds behandling og beskyttelse af persondata, således at gældende krav overholdes.

Træk på PwC’s ekspertviden

Ved at leje hjælp til udførelse af DPO’ens opgaver hos PwC, opnår du ikke kun sikkerhed for, at de krav, der stilles i forordningen, bliver gennemført. Vores eksperter i databeskyttelse kan også påpege mulige effektiviseringer og vurdere eventuelle gevinster. Samt sikre det bedste udgangspunkt for den fremadrettede løsning af DPO’ens opgaver. På den måde kan vi hjælpe din virksomhed til f. eks. at opnå bedre governance af informationssikkerhedsområdet og styrke modenheden i processer mv. Samt at virksomhedens effektivitet kontinuerligt øges i forhold til den løbende risikovurdering.

Sådan kan PwC hjælpe dig

Vi kan bidrage med assistance inden for følgende områder i jeres interne ”DPO kontor”.

 1. Awareness-træning 
 2. Risikovurdering / DPIA af applikationer 
 3. Systemtilpasning (rådgivning om modforanstaltninger) 
 4. Auditering (intern egenkontrol og kontrol af eksterne leverandører) 
 5. Processer (rådgivning om disse). 
 6. Setup / Årshjul 
 7. Opdatering af IT-regulativ (persondata relevant del). 
 8. Ledelsesrapportering 
 9. Sårbarhedsscanning 
 10. Vedligeholdelse af hele DPO-programmet

Værdien for din virksomhed

Ved at leje hjælp til at udføre en række af DPO’ens opgaver hos PwC, opnår du:

 • Sikkerhed for, at gældende regler for databeskyttelse overholdes, og at din virksomheds investeringer i persondatasikkerhed giver maksimalt udbytte.
 • Fleksibilitet, da vi tilpasser vores assistance til din forretnings behov.
 • Økonomisk besparelse og forudsigelighed – du betaler kun efter dit behov og aftale.
 • Tryghed – du får en dedikeret ressource fra PwC, som har erfaring fra din branche.
 • Viden og erfaring, da en medarbejder fra PwC har bred og dyb forretningsforståelse og erfaring samt solid viden om persondata og informationssikkerhed.
 • Sikker overdragelse, da vi sikrer en gnidningsfri overdragelse af de udførte opgaver til den person der skal varetage DPO funktionen.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: +45 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Følg PwC