Operational excellence

Vi hjælper jer med at finde og levere effektivitetsforbedringer, så I kan styre omkostningerne eller forbedre gennemløb, kapacitet og kvalitet

Vores ydelser:

Vi gør virksomhedernes drift til en konkurrencemæssig fordel. Vi kommer til bunds i de udfordringer, der måtte påvirke virksomhedens resultat, og implementerer en styrket driftsenhed på tværs af funktioner og geografi. Vi hjælper vores kunder med konstant på forbedre deres leverancer gennem:

  • Udvikling af de nødvendige kompetencer til at opnå operationel excellence på tværs af værdikæden
  • Forståelse af de underliggende drivere af virksomhedens resultat, og implementering af god praksis
  • Opnåelse af vedvarende resultatforbedringer gennem ændringer af forretningsmodel, kultur og kompetencer
     

Vores ydelser

Organisering af Operation til fremtidens drift

Efterhånden som nye teknologier såsom automatisering, kunstig intelligens, robotteknologi og Internet of Things opstår, er det afgørende, at I er parat til at håndtere forandringerne. Hvilke roller bliver forældede? Hvilke roller får betydning, og hvilke roller vil være afgørende for at overleve og trives i en digital tidsalder?

View more

Design af global driftsmodel

Vi vil hjælpe jer med at designe og implementere en driftsmodel så I fuldfører jeres forretningsstrategi. Dette opnås ved at få skaffe indsigt i en række forskellige aspekter: kunder, processer, teknologi, information, struktur og mennesker. Implementeringen er et flerdimensionelt samarbejde, som har til formål at skabe hurtige resultater. Vores dybe branche- og multifunktionelle erfaring vil bidrage med at levere svar på de højkomplekse forretningsmæssige problemer, I står overfor.

View more

Udformning og udførelse af program for operationel excellence

Vi har erfaring med at samarbejde med globale virksomheder om udformningen og implementeringen af programmer til forbedring af den operationelle performance med fokus på målbare og sporbare forbedringstiltag på alle organisationsniveauer, samtidig med at den kulturelle forandring understøttes.

View more

Kompetenceudvikling inden for operationel excellence og Lean/Six Sigma

Lean Six Sigma er en ledelsesmetode, der har til formål at øge kvaliteten, præstationen og kundetilfredsheden men med lavere omkostninger. Dens vigtigste fokus er systematisk fjernelse af uhensigtsmæssigheder i samtlige af virksomhedens processer og kun beholde aktiviteter, der er af værdi for kunden. Lean-principperne kan anvendes på alle organisationsfunktionerne.

View more

HR-centreret operationel excellence: Perform ®

Vi ser en masse virksomheder benytte sig af traditionelle virkemidler for at drive operationel excellence, i håb om at realisere produktivitetsgevinster eller reducere omkostningerne: procesændringer, Lean/Six Sigma, re-design af driftsmodellen eller teknologiprojekter. Disse metoder giver forskellige resultater og det kan tage en betydelig mængde tid at gennemføre og realisere fordelene. En menneske-fokuseret tilgang er ofte, det der mangler. Vores erfaring er, at ved at investere i mennesker gennem Perform, kan vi hjælpe jeres organisation med at levere resultater på den hurtigste, mest effektive og bæredygtige måde, hvilket forbedrer både ydeevnen og kundens resultater.

View more

Kontakt os

Thomas Siersbæk Heller-Njor

Director, Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9493

Følg PwC