Optimering af kapital- og anlægsportefølje

Strategisk styring og vedligehold af aktivernes livscyklus hjælper jer med at holde styr på jeres aktivportefølje

Vi hjælper kunderne med at forbedre deres installerede aktiver og anlægsinvesteringer ved hjælp af styring af kapitalporteføljen og robuste strategier, som skal drive og vedligeholde aktiverne. Vi assisterer kunderne gennem levering af projekter, og vi forbedrer vedligeholdelsen og pålideligheden af vitale aktiver ved at benytte førende praksis inden for identificering, planlægning og eksekvering af vedligeholdelsesaktiviteter.

Vores ydelser

Vedligeholdelsesoptimering, herunder prædiktiv vedligeholdelse

Vi har erfaring fra større industrivirksomheder i udførelsen af vedligeholdelsesvurderinger og baselining af performance, udvikling af de rette KPI'er og mål samt udformning af en omkostningseffektiv vedligeholdelsesorganisation.

I samarbejde med vores digitale team er vi også på forkant med udviklingen af prædiktive vedligeholdelsesfunktioner, så vi tilpasser vedligeholdelsen til Industri 4,0
 

View more

Investeringsstrategi

Vi hjælper vores kunder med at optimere identificeringen, udvælgelsen, finansieringen og rationaliseringen af kapitalprojekter i overensstemmelse med forretnings- og porteføljeforvaltningsstrategien.

View more

Projektleverance

Vi hjælper vores kunder med at levere anlægsprojekter inden for budgettet, efter tidsplanen og i overensstemmelse med forventningerne, og vi øger deres interne kompetencer, så fremtidige projekter bliver vellykkede.

View more

Anlægsforvaltning

Vi hjælper vores kunder med at afstemme porteføljeforvaltningsstrategien med forretningsstrategien – optimering af aktivernes performance, de samlede ejeromkostninger og risikoprofilen for aktiverne i hele livscyklussen – idet vi igangsætter aktiviteter vedrørende porteføljeforvaltning tidligt i processen, tilpasser systemerne, så de kan indsamle driftsdata, etablerer trends og sørger for løbende forbedring.

View more

Kontakt os

Thomas Siersbæk Heller-Njor

Director, Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9493

Følg PwC