Risk

Har du styr på gældende reguleringer, processer og rapporteringer? PwC står klar til at hjælpe banker og forsikringsselskaber inden for en bred vifte af ydelser.

PwC’s Risk team leverer ydelser til banker og forsikringsselskaber. Vi rådgiver og hjælper inden for et bredt område, fx

  • Vurdering af konsekvenser af ny regulering
  • Tilpasning af processer og produkter til ny regulering
  • Review og design af modeller, processer og dokumentation i forhold til tilsynsgodkendelse  
  • Rapportering og indberetning til tilsyn og andre myndigheder (COREP og FINREP)
  • Optimering af kapitalanvendelse
  • Formulering af en passende og effektiv risikostyringspolitik
  • Opbygning af governance- og compliance-programmer
  • Fire funktioner og bestyrelsesevaluering
  • Dataanalyser
  • ICAAP

Kontakt os

Janus Mens

Partner, Risk & Compliance

Tlf: 3945 9555

Jette Lunding Sandqvist

Partner, Aktuar

Tlf: 3945 3817

Følg PwC