Cyberforsvar

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Få overblik og styrk dit cyberforsvar

Hvor godt er din virksomhed beskyttet i forhold til nutidens cybertrussel? Foretager I løbende en vurdering af virksomhedens aktuelle risikoniveau? Og er jeres it-sikkerhedsprocesser implementeret og forankret i organisationen, så jeres forretning er tilstrækkeligt beskyttet mod databrud?

PwC kan hjælpe dig med at få overblik over styrken af din virksomheds sikkerhedsprocesser. Ud fra din virksomheds krav til informationssikkerhed gennemfører vores specialister en modenhedsvurdering af jeres aktuelle sikkerhedsniveau og benchmarker jeres niveau med sammenlignelige organisationer. På den måde sikrer du, at din virksomhed arbejder mod det rette sikkerhedsniveau, og at jeres investeringer i informationssikkerhed giver jer det maksimale udbytte.

Trusselsbilledet ændrer sig konstant

Truslen fra cyber-kriminalitet har aldrig været større, og den øges fortsat. De seneste sager i medierne viser, at alle virksomheder – både private og offentlige – kan blive ramt af databrud direkte eller hos tredjepartsleverandører. Din virksomhed har sikkert allerede implementeret gode og sunde sikkerhedskontroller, der skal beskytte jeres forretning mod nedbrud eller indbrud. Men er jeres kontroller tilstrækkelige i forhold til det aktuelle trusselsbillede?

Test: Hvor godt er din virksomhed beskyttet?

PwC har udviklet en gratis test med ni enkle spørgsmål omkring en virksomheds modenhedsniveau. Tag testen og få større indblik i, hvor godt din forretning er beskyttet, og få anbefalinger til, hvordan du kan arbejde videre.

Værdien for dig

PwC kan hjælpe din virksomhed med at skabe overblik over, hvor godt din organisation er rustet til at håndtere udfordringerne fra cybercrime. Det gør vi ved at foretage en modenhedsvurdering, som sikrer en helhedsorienteret gennemgang af informationssikkerheden i din organisation.

Med en modenhedsvurdering får du:

  • Overblik over det nuværende modenhedsniveau inden for din virksomheds it-sikkerhed
  • Et benchmark af din virksomheds sikkerhedsniveau i forhold til sammenlignelige organisationer
  • Indsigt i, om din virksomheds kritiske data er tilstrækkeligt beskyttet, fx personfølsomme data
  • Anbefalinger – kortsigtede og langsigtede – til, hvordan din virksomhed kan opnå det ønskede modenhedsniveau
  • Prioriteret indsats på it-sikkerhedsområdet
  • Sikkerhed for, at din virksomheds investeringer i informationssikkerhed giver maksimalt udbytte.

Fra nuværende til ønsket sikkerhedsniveau

Baseret på mange års erfaring og anvendelse af anerkendte standarder som ISO27000-serien, giver vi din virksomhed et visuelt overblik og operationelle anbefalinger til, hvordan I kan opnå det ønskede modenhedsniveau.

Visuelt overblik

Kontrolbeskrivelse

 

Kontakt os

Få en uforpligtende dialog med os om dine behov, og hvordan vi bedst muligt sammen kan beskytte din forretning.

Kontakt os

Jess Kjær Mogensen
Partner, IT Risk Assurance
Tlf: 3945 9172
E-mail

Mads Nørgaard Madsen
Partner, Security & Technology
Tlf: 2811 1592
E-mail

Jørgen Sørensen
Partner, Security & Technology
Tlf: 3945 3554
E-mail

Claus Hartmann Lund
Partner, IT Risk Assurance
Tlf: 3945 3089
E-mail

Christian Kjær
Partner, IT Risk Assurance
Tlf: 3945 3282
E-mail

Følg PwC