It-brugeradministration

Få en fleksibel it-brugeradministration med hjælp fra PwC

Har du behov for at tilrettelægge et IAM-projekt, sikre compliance og access governance, eller trænger dit IdM-system til et sundhedstjek? Få hjælp af PwC’s IAM team.

Det kræver tid og ressourcer at oprette og vedligeholde it-brugeres rettigheder samt sikre compliance i virksomhedens it-systemer. Optimering af it-brugeradministrationen eller implementering af et Identity Access Management-projekt (IAM) kan være svært, da det hænger sammen med forretningsgangene, og da processerne ikke nødvendigvis er ensrettet på tværs af afdelinger, lande, datterselskaber mv. i din organisation.

Hos PwC har vi samlet landets bedste specialister indenfor forbedringer omkring brugeradministration, og vi ser hver virksomhed som en unik kunde, der kan have specielle udfordringer. Vi står klar til at hjælpe med at afdække og løse dine specifikke behov for optimering af og implementering af løsninger i it-brugeradministrationen.

Hvilken type optimering af it-brugeradministration søger du?

Vores specialister har en bred erfaring med projekter inden for it-brugeradministration i såvel Danmark som i udlandet. Her ser vi bl.a. projekter, der omhandler:

Effektivisering

Traditionelt har IAM-projekter handlet om effektivisering. Projekterne er typisk udsprunget fra it-afdelingens behov for at effektivisere brugeradministrationens basale processer: Oprettelse og nedlæggelse af brugere og tildeling af basale assets såsom en mailboks og et hjemmedrev. PwC kan hjælpe din organisation med at effektivisere de basale processer.

Optimering

Set fra forretningens synspunkt er behovet ofte, at nye brugere hurtigt kan komme i gang med at arbejde, eller at det er enkelt at anmode om yderligere rettigheder. Desværre ses det ofte, at de mere specifikke processer for anmodning om rettigheder ikke er ensartede på tværs af organisationen. Derfor bør et optimeringsprojekt ofte indledes med, at de gældende processer for brugeradministration gennemgås og herfra kan nye og optimerede processer designes og systemunderstøttes i et IAM-system. Tag dialogen med PwC om din forretning, og hvordan vi sammen kan optimere den.

Reduktion af personafhængighed

Brugeradministration bliver ofte udført manuelt af medarbejdere i helpdesk. Fælles for disse medarbejdere er, at de er højt specialiserede, kender virksomhedens forretningsgange, kender alle kringelkroge i it-systemerne, ved hvilke dele af organisationen der ”normalt” får tildelt hvilke it-rettigheder, hvornår der kan foretages undtagelser mv. PwC kan hjælpe dig med at ensrette og automatisere processerne omkring brugeradministration. Din organisation bliver mindre afhængig af enkeltpersoner, og dine processer kan automatiseres.

Compliance/access governance

Ofte har virksomheden behov for at kunne dokumentere, hvem der har adgang til hvilke it-systemer. Compliance med it-politikker er blevet et vigtigt fokusområde – især efter flere finansskandaler, hvoraf mange kan spores direkte tilbage til mangel på compliance i it-brugeradministrationen. PwC kan gennemføre et sundhedstjek, der afdækker din organisations adgangsrettigheder, deres berettigelse, hvordan de er dokumenteret i it-systemerne samt give dig gode råd til forbedringsmuligheder. Vi kan også implementere et access governance-system, der løbende kan hjælpe dig med at re-certificere de roller, som medarbejderne har tildelt.

Inden du starter, så…

Før du starter et projekt omkring forbedring af din it-brugeradministration, bør du kortlægge hvilke behov, virksomheden har i relation til brugeradministration. PwC kan hjælpe dig ved at gennemføre en modenhedsvurdering af den eksisterende brugeradministration og deraf udlede, hvilke konkrete forbedringstiltag din virksomhed vil få mest værdi af. Alternativt kan vi gennemføre en såkaldt blueprint-analyse, hvor processer, teknik og lovgivningskrav vurderes i forhold til et As-Is og et To-Be perspektiv.

Kontakt os

Book et møde med os og få en snak om din virksomheds udfordringer med it-brugeradministrationen eller IdM-system. PwC er leverandøruafhængige, og vores hovedfokus er at finde den løsning, der passer bedst til dig.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Security & Technology

Tlf: 2811 1592

Claus Nørklit Roed

Director, Security & Technology

Tlf: 3945 9226

Følg PwC