Arbejdskapital (Working capital)

Working capital (eller arbejdskapital) betegner de midler, der er bundet i debitorer, kreditorer og lagre. Ved at reducere pengebindingen på et eller flere af disse områder kan der typisk inden for få måneder frigives 20-30 % af de bundne midler med bedre likviditet og omkostningsbesparelser til følge.

Mange virksomheder overser imidlertid vigtigheden af at holde kapitalbindingen i working capital nede. En høj working capital betyder unødvendig kapitalbinding og dermed forbigåelse af investeringsmuligheder. En gennemgang af arbejdskapitalen med en optimering af pengebindingen for øje er en af de billigste måder at frigøre midler til bl.a. investering i vækst.

Fordele ved at sætte fokus på working capital

Ved at sætte fokus på arbejdskapitalen kan der opnås en række driftsfordele, bl.a.:
  • Færre renteomkostninger
  • Færre tab på debitorer
  • Færre lagernedskrivninger
  • Optimering af forretningsgange
  • Personalebesparelser.
Reduktion af pengebindingen på et eller flere af disse områder kan frigøre midler med bedre likviditet og besparelser til følge.

Skab vedvarende resultater sammen med PwC

PwC’s Business Recovery Services-team består af eksperter inden for debitor- og kreditorstyring samt optimering af lagre, og teamet bistår gennem hele projektet med rådgivning og projektstyring. Vi har indgående erfaring med at identificere både interne og eksterne working capital-drivere, herunder at vurdere det individuelle forbedringspotentiale på områder, der driver working capital.

Vi skaber vedvarende resultater, og i tæt samarbejde med jer udarbejder vi en projektplan, der er med til at sikre, at ekspertise og knowhow overføres til virksomhedens egne ansatte.

Få nedbragt renteudgifterne med working capital management (.pdf)