Kapitalfremskaffelse

De seneste år er der opstået en række forskellige egenkapitalinvestorer, der i stadig større udstrækning er specialiseret inden for specielle segmenter, som kan være defineret ud fra f.eks. geografi, størrelse, mulighed for ejerandel, branche og virksomhedens udviklingsstadie. For nogle virksomheder er der desuden mulighed for at få tilført kapital via en børsintroduktion og allerede børsnoterede virksomheder kan eventuelt gennemføre en kapitaludvidelse.

Hvornår bør I overveje kapitalfremskaffelse?

En kapitalfremskaffelse vil typisk være aktuel i forbindelse med eksempelvis virksomhedskøb eller køb af nyt produktionsanlæg, hvor traditionel fremmedfinansiering ikke er mulig i tilstrækkeligt omfang eller resulterer i en uønsket kapitalstruktur.

En kapitalfremskaffelse kan også være aktuel for en virksomhed, der har vanskeligt ved at finansiere en ekspansiv periode over den løbende drift eller har behov for en finansiel rekonstruktion. Her kan det eventuelt være aktuelt at benytte sig af bistand og rådgivning fra PwC's Business Recovery team.

Vi rådgiver store såvel som små 

PwC Corporate Finance kan bistå med fremskaffelse af kapital for både børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder. PwC Corporate Finance fungerer som finansiel rådgiver igennem hele processen.

Vores ydelser omfatter:
  • Processtyring
  • Identificering af investorer
  • Bistand med identificering af kapitalbehov
  • Prisansættelse samt fastlæggelse af ejerandele og transaktionsstruktur
  • Udarbejdelse af informationsmateriale
  • Kommunikation med investor(er)
  • Bistand i forbindelse med due diligence og besvarelse af spørgsmål fra investor(er),
  • Bistand i forbindelse med forhandlinger
  • Gennemførelse af kapitaludvidelsen

Vi har gennem involvering af vores internationale organisation mulighed for i samarbejde med virksomheden at identificere det bedste felt af investorer.