Succesfuld turnaround - få hjælp til kriseledelse

Når en virksomhed befinder sig i en krisesituation, bliver mængden af presserende opgaver enorm, og virksomhedens ledere bliver presset fra flere forskellige fronter. Det fører ofte til manglende overblik og begrænset tid til at foretage nødvendige analyser. Det kan i sidste ende forstørre krisens omfang yderligere.

Restrukturering med PwC som rådgivere

Ved at indgå samarbejde med PwC som rådgivere vil virksomheden få et uafhængigt overblik over krisens omfang. Herefter kan korrekte beslutninger træffes i fællesskab mellem virksomheden og PwC. Ledelsen har det indgående kendskab til virksomheden, mens PwC som den uvildige rådgiver har et overordnet syn på virksomhedens situation og kan trække på stor national og international erfaring inden for turnaround-ledelse.


Turnaround-ledelse er forskellig fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. PwC skræddersyer derfor løsninger til den enkelte virksomhed og arbejder overordnet ud fra tre områder:

Independent Business Review

Uafhængig vurdering af en virksomheds aktuelle situation og den fremtidige bæredygtighed over for nøgleinteressenter såsom banker, investorer og virksomheden selv. Reviewet lægger vægt på virksomhedens evner til at generere tilstrækkelig med likvider for at betale fremtidige gældsforpligtelser og at holde virksomheden i videre drift.

Business Turnaround

Hjælper virksomheder med at genoprette værdien af deres forretning gennem:
- stabilisering af situationen gennem cash flow-forbedring og anden rejsning af kortfristet kapital
- analyse og diagnosticering af virksomheden for at udvikle en individuel genopretningsplan
- styrkelse af virksomheden ved gennemførsel af den planlagte reorganisering

Optimised Exit Services

Opnår en optimal genoprettelse af værdi ved at sælge, restrukturere eller afvikle den del af virksomheden, der klarer sig dårlig. Opgaven bliver sædvanligvis udført i sammenhæng med et business review, som skitserer den optimale restrukturering eller exit-mulighed.

PwC kan hjælpe med jeres turnaround

Hvis I ønsker yderligere oplysninger om hjælp til kriseledelse af jeres virksomhed, er I altid velkomme til at kontakte PwC og få en samtale med en rådgiver i PwC's afdeling for Business Recovery Services.