Kapital- og gældsrådgivning

Den økonomiske lavkonjunktur og manglen på kapital har gjort det sværere for danske virksomheder at skaffe finansiering. Situationen har også skabt et større behov for at optimere kapital- og gældsstrukturerne. Samtidig mødes virksomhederne med skærpede krav fra finansielle institutioner, og mange har brug for uafhængig rådgivning om kapital- og gældsstrukturer.

Vi kan hjælpe dig med at optimere din virksomheds kapitalstruktur og med at udarbejde det materiale, som finansieringsinstitutterne kræver.

Sådan hjælper vi dig

Gældsrådgivning

 • Udarbejdelse af gældsstrukturer, der afspejler din branche og de krav, som finansieringsinstitutterne stiller.
 • Udførsel af gældskapacitetsanalyse. Vi hjælper med at finde de muligheder, der er for at vokse med din virksomheds nuværende kapitalstruktur.
 • Udarbejdelse af stresstest ud fra forskellige risikoscenarier.
 • Analyse af likviditetsberedskab, herunder behovet for committede faciliteter.  
 • Analyse af mulighederne for opkøb. Vi kan hjælpe med at undersøge din virksomheds muligheder for at vokse via tilkøb og finde frem til, hvilke risikofaktorer virksomheden bør fokusere på.
 • Udførsel af finansiel cost-benefit-analyse (WACC-kurve). Vi hjælper dig med at finde frem til det optimale forhold mellem egen- og fremmedkapital.
 • Rådgivning. Vi yder rating-rådgivning, hvis du overvejer at opnå en offentlig rating og/eller at indhente finansiering på kapitalmarkedet.
 • Udførsel af peer group- og brancheana¬lyse. Vi kan hjælpe dig til at få et bedre indblik i dine konkurrenters adfærd.
 • Rådgivning om restrukturering og beskyttelse af værdier.

View more

Kredit- og bankrådgivning

 • Udarbejdelse af finans- og risikopolitik med klare definitioner af mål for marginer, gearing, soliditet, risiko og likviditetsberedskab.
 • Udarbejdelse af ”bankpakke”, herunder business case, budgetmateriale, scenarier, term sheets mv.
 • Udførsel af stresstest af budgetmateriale og beregning af nødvendige headrooms.
 • Rådgivning om udarbejdelse af lånedokumentation, herunder at sikre, at covenants og øvrige vilkår ligger inden for de budgetterede forventninger.
 • Analyse af finansieringsinstrumenter, kilder og likviditetsberedskab.
 • Analyse af bankfinansiering kontra andre finansieringskilder.
 • Koordinering og ledelse af processer ved refinan¬siering, akkvisitionsfinansiering, syndikerede lån, club deal-faciliteter og obligationsudstedelser.
 • Analyse af prisstruktur (renter), herunder hvilken indvirkning deponering af sikkerhed kan have på prisen.
 • Vurdering af markedslikviditet.
 • Koordinering af de forskellige parter i processen, både inden for lån- og obligationsfinansiering. 

View more

Innovativ rådgivning gennem hele forløbet

 • Vi er uafhængige af bankerne, og vi har erfaringen, ressourcerne og tilstrækkelig indsigt til at rådgive vores kunder og levere i forhold til kundens finansieringsbehov.
 • Vores engagerede team har daglig kontakt med banker og andre finansieringskilder på tværs af brancher og kan derfor tilbyde vores kunder opdateret rådgivning om likviditet og prissætning.
 • Vores transaktionserfaring gør, at vi ved, hvordan man bedst arbejder sammen med bankerne med henblik på den bedste eksekvering – ud fra den struktur og de vilkår, der bedst passer for dig. le resultat
 • Likviditet er en mangelvare, og bankerne er blevet mere risikoaverse, hvorfor der i dag stilles højere krav til business casen, dokumentation og sikkerhed.
 • Vores gældseksperter arbejder på tværs af finansieringssfæren – vi kender långiverne, og vi ved, hvad der har betydning for dem og hvilke krav de stiller.
 • Vores specialister fokuserer på at støtte virksomheder gennem det stress, der er forbundet med refinansiering ved en restrukturering.
 • Vi har tætte forbindelser på tværs af den danske og europæiske bank- og finansieringssektor, og vi har et indgående kendskab til eksisterende likviditetskilder.

Kontakt os

Steen Søborg Andersen

Director

Tlf: 3945 9736

Følg PwC