PwC's Executive Education

I PwC’s Executive Education hjælper vi virksomheder med at uddanne og udvikle deres ledere, så de kan nå deres fulde potentiale og levere det bedst mulige resultat for virksomheden.

Vi udvikler vores skræddersyede programmer i tæt samarbejde med den enkelte kunde, så vores design og leverance af et program altid bygger på de særlige strategiske udfordringer, behov og ønsker, som den enkelte kunde har. Vi mener, at et tæt samarbejde igennem hele processen er kilden til at skabe mest mulig værdi for vores kunder.

På baggrund af en skarp, specialiseret viden og erfaring inden for udvikling og uddannelse af ledere kan vi i samarbejde med kunderne sørge for, at de får de nødvendige redskaber til at løfte deres performance og skabe mest mulig værdi for virksomheden.

 

Vores tilgang

Co-creation

Ved at udvikle vores programmer i tæt samarbejde med kunden er vi i stand til at skræddersy vores ydelser med udgangspunkt i den enkelte kundes strategiske udfordringer, behov og ønsker for udvikling.

Globalt netværk af ekspertise

Med et globalt netværk af kunder, industrieksperter og fakultet fra de førende business schools og universiteter rundt om i verden er vi i stand til altid at anvende de helt rigtige ressourcer, som kan bibringe den nyeste ekspertise og viden inden for det specifikke felt.

Stærke in-house kompetencer

Baseret på mange års erfaring inden for feltet har vi en specialiseret viden om skræddersyet Executive Education til virksomheder – fra design til udvikling, leverance og evaluering.

Støtte gennem hele processen

Vores programmer understøttes af et specialdesignet online programwebsite, der sammen med vores hold af professionelle program managers sikrer den bedste overlevering.

Implementering og forankring

Som en del af Advisory i PwC har vi en unik mulighed for intern videndeling med vores øvrige kollegaer. Dette gør os i stand til hele tiden at være på forkant og sikre en effektiv implementering og forankring af læringen fra programmet.

Målbare resultater

For at sikre, at vi opnår det ønskede resultat, tilbyder vi workshops og assessments før og efter vores programmer. I kombination med en løbende dialog med kunden skal dette sikre, at programmet skaber den ønskede forandring og værdi for deltagerne og for virksomheden.

Kontakt os

Søren Røssel

Partner, Head of PwC's Executive Education, Global Centre of Excellence, PwC Denmark

Tlf: 5160 0000

Følg PwC