Ansættelseskontrakter

I henhold til lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven) er arbejdsgiveren forpligtet til at sørge for, at medarbejderen skriftligt orienteres om alle væsentlige ansættelsesvilkår. Dette sker typisk i form af et ansættelsesbrev eller en ansættelseskontrakt.

Opfylder kontrakten ansættelsesbevislovens krav?

Overtrædelse af loven indebærer en risiko for at skulle betale godtgørelse til medarbejderen. Denne godtgørelse kan i værste fald beløbe sig til betydelige beløb. Som arbejdsgiver er det derfor særdeles vigtigt at sikre sig, at ansættelseskontrakterne opfylder ansættelsesbevislovens krav.

Få hjælp til ansættelseskontrakten

Vi kan hjælpe med at udarbejde ansættelseskontrakter samt tillæg til ansættelseskontrakter. Herudover kan vi foretage en gennemgang af din virksomheds eksisterende kontrakter med henblik på en vurdering af, om de opfylder ansættelsesbevislovens krav.

For mange virksomheder kan det være hensigtsmæssigt at få udarbejdet et særligt tilrettet paradigma til en ansættelseskontrakt, hvor der er taget højde for alle de forhold, der er særligt relevante for netop din virksomhed. Paradigmet kan herefter benyttes fremadrettet, hvorved der sikres overholdelse af ansættelsesbevisloven.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende dialog.

Kontakt os

Jeanette Vallat

Director

Tlf: 3945 9250

Betri Pihl Schultze

Partner

Tlf: 3945 9443

Følg PwC