FormuePlan

Har du behov for en FormuePlan?

PwC kan tilbyde uvildig og uafhængig rådgivning ved hjælp af online rådgivningsværktøjet FormuePlan, der giver et samlet overblik over privatøkonomi, formue og pension.

Har du overblik over din privatøkonomi, formue og pension?

Ved at svare på spørgsmålene herunder, kan du hurtigt finde ud af, om du har behov for en FormuePlan. Har du overblik over om du:

  • har sparet nok op til alderdommen?
  • har tilstrækkelig formue efter et generationsskifte?
  • har en fornuftig formuefordeling?
  • bør afdrage på dine lån?
  • bør indskyde på pension?
  • bør foretage investeringer i privat regi?

Få overblik med en FormuePlan

Hvis du kan svare nej til et eller flere af ovenstående spørgsmål, har du formentlig behov for en FormuePlan. Med en FormuePlan kan du bl.a. få overblik over:

  • dine formueforhold nu og på pensionstidspunktet
  • dit rådighedsbeløb nu og på pensionstidspunktet
  • formuefordelingen på virksomheden, dine private aktiver og pensionen

Hvordan fungerer FormuePlan?

FormuePlan er et online rådgivningsværktøj, der giver et samlet overblik over privatøkonomi, formue og pension. Systemet kan tage hensyn til alle væsentlige indtægter, udgifter, aktiver, passiver og pensioner over tid. I systemet indregnes offentlige pensionsydelser, almindelige skatter og pensionsskatter.

Kontakt os

Hvis du ønsker at anvende FormuePlan til et få overblik over din økonomi, før og efter pensionstidspunktet, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Finn Madsen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 2214 5327

Følg PwC