Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Mobility - arbejde på tværs af grænser

Der er en stadig stigning i antallet af udstationeringer af medarbejdere fra Danmark, rekrutteringer af medarbejdere fra andre lande og medarbejdere, som pendler over landegrænser. Udveksling af arbejdskraft mellem lande kan skabe stor værdi for en virksomhed, men kan være meget byrdefuldt rent administrativt. Kodeordet er ofte parathed.

Friske øjne på udfordringerne - hvad enten de er strategiske eller operationelle - kan være det, du har brug for. PwC's konsulenter har et bredt kendskab til området og vi tager os tid til at lytte. Du finder vores konsulenter i mere end 120 lande.

Vi står klar til at møde dig og din virksomhed til en uforpligtende dialog, der tager udgangspunkt i jeres behov.

Udstationering som understøtter virksomhedens strategi og mål

En klar struktur og politik er afgørende og ikke mindst i kombination med, at politikken er skattemæssig optimal og generelt omkostnings-
effektiv.

Også effektive processer og optimal anvendelse af teknologiske værktøjer er vigtige for at få en udstationering til at fungere efter hensigten.

En medarbejder har både meget at vinde og meget at tabe ved en udstationering. En af de store udfordringer er at fastholde medarbejderens engagement i arbejdet og udstationeringen og at sørge for, at medarbejderens nærmeste leder, HR i hjem- og udland, sponsorer og andre aktører involveres på rette tid og sted.

Udbytte af udstationeringen

For at virksomheden kan få det ønskede udbytte af en udstationering, bør udvælgelse af en medarbejder til opgaven ske med omhu og under supervision af professionelle og erfarne rådgivere. På den måde kan det også sikres, at de ressourcer, som udstationeringen genererer, kan udnyttes bedst muligt, når medarbejderen vender hjem.

Familiens sikkerhed

Det er ofte en forudsætning for, at en medarbejder vil indvilge i en udstationering, at medarbejderen føler sig tryg, uanset hvortil i verden turen går. Derfor skal sikkerhedsnettet under medarbejderen og eventuelt hele familien i forhold til pension, social sikring og forsikring bare være på plads.

Virksomhedens risiko

For at en virksomhed skal kunne fungere på tværs af landegrænser, er det nødvendigt, at alle risici afdækkes, og at virksomheden opfylder alle krav til fordeling af udgifter, rapportering, indeholdelse af skatter og betaling af sociale sikringsbidrag både i hjemlandet og i udlandet.

Hertil kommer, at arbejds- og opholdstilladelser skal være på plads, for at medarbejder og familie på lovlig og betryggende vis kan bo og arbejde i det andet land.

Human Capital er et aktiv

En udstationering kan være begrundet i udvikling af talenter, et konkret job, der skal løses, eller et trainee-program - uanset årsag er det afgørende for, at udstationeringen bliver en succes, at de rette Human Resource-kræfter indsættes i rollen som tovholder.

En væsentlig HR-opgave er at strukturere kommunikationen og arbejdsfordelingen imellem de mange parter, som uundgåeligt er involveret i en udstationering.

Den rigtige løn

Valget af lønmodel har stor betydning og bør træffes på et oplyst grundlag. Når det skal besluttes, om medarbejderen skal have brutto- eller nettoløn, er forhold som skat i hjem- og udland og betaling af bidrag til social sikring væsentlige elementer, som må tages i betragtning. Derudover er det vigtigt, at lønnen er afstemt mellem virksomhed og medarbejder og opfylder personalejuridiske krav.

Kontakt os

Betri Pihl Schultze

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 9443

Mette Müller

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3362

Richardt Tabori Kraft

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 8932 5597

Følg PwC