Intern Revision

Der er et stigende pres på virksomheder og bestyrelser for at håndtere og begrænse risici samtidig med, at de forretningsmæssige mål skal nås. Som strategisk partner kan intern revision støtte din bestyrelse og skabe strategisk vækst ved at udnytte mulighederne i enhver risiko.

Øg værdien af intern revision

PwC kan assistere din virksomhed med at øge intern revisions værdi ved hjælp af ydelser tilpasset netop dit behov. Hvad enten din virksomhed har behov for en outsourcing-/co-sourcing-partner, assistance med opstart af en revisionsfunktion eller udvikling af eksisterende funktion. Vi tilbyder eksperter inden for intern revision, lige som vi kan trække på specialistkompetencer inden for netop din branche og det specifikke risikoområde, som du har behov for bistand til lige nu.

Seneste nyheder og udgivelser

Seks trin på vejen mod en stærkere risikostyring

Seks trin på vejen mod en stærkere risikostyring

Den senere tids sager om svindel og besvigelser har aktualiseret behovet for risikostyring i den offentlige sektor. Hvordan den enkelte myndighed griber opgaven an, afhænger i høj grad af organisationens type og rolle, behov, ambitioner og strategiske mål. Herunder om risikostyringen alene skal være reaktiv og sikre compliance eller være et værktøj, der understøtter strategien. PwC har samlet seks gode spørgsmål, man med fordel kan stille sig selv i risikostyringsarbejdet.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Johan Bogentoft

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3105

Følg PwC