Intern Revision

Der er et stigende pres på virksomheder og bestyrelser for at håndtere og begrænse risici samtidig med, at de forretningsmæssige mål skal nås. Som strategisk partner kan intern revision støtte din bestyrelse og skabe strategisk vækst ved at udnytte mulighederne i enhver risiko.

Øg værdien af intern revision

PwC kan assistere din virksomhed med at øge intern revisions værdi ved hjælp af ydelser tilpasset netop dit behov. Hvad enten din virksomhed har behov for en outsourcing-/co-sourcing-partner, assistance med opstart af en revisionsfunktion eller udvikling af eksisterende funktion. Vi tilbyder eksperter inden for intern revision, lige som vi kan trække på specialistkompetencer inden for netop din branche og det specifikke risikoområde, som du har behov for bistand til lige nu.

Seneste nyheder

CFOdirect: 2017 Employee Financial Wellness Survey. Hvordan indregnes og måles udskudte skatteaktiver under US GAAP?

PwC’s 2017 Employee Financial Wellness Survey undersøger den økonomiske velfærd for 1600 fultidsansatte på tværs af USA. Se resultaterne af undersøgelsen, og læs bl.a. om konsekvenserne af økonomisk stress hos ansatte. Se derudover videoen med PwC’s Scott Allender, der gennemgår de grundlæggende principper for, hvordan udskudt skat indregnes og måles under US GAAP, herunder hvilke faktorer, der særligt lægges vægt på.

CFOdirect: Engagering af talent i M&A’s og PwC’s Risk in review undersøgelse for 2017

CFOdirect: Engagering af talent i M&A’s og PwC’s Risk in review undersøgelse for 2017 At sikre tilstrækkeligt talent i forbindelse med en overtagelse af en virksomhed er vigtigt for at opnå succes, men kan være udfordrende at gøre rigtigt. Læs den 4. udgave af Mergers & acquisitions—a snapshot, der har fokus på emnet talent. Læs også PwC’s globale undersøgelse Risk in review 2017, der bl.a. stiller skarpt på styring af risiko.

CFOdirect: Resultater fra PwC’s Employee Engagement Landscape Survey, herunder hvordan man skaber mere engagement blandt medarbejdere. Læs desuden om de regnskabsmæssige konsekvenser for indkomstskat ifbm. Brexit

Engagement blandt medarbejdere er et værdifuldt værktøj, der kan være med til at drive virksomheden til bedre resultater. Læs mere om hvordan man skaber mere engagement blandt medarbejdere og fjerner forhindringer, der hæmmer medarbejdernes performance. Læs også om hvilke konsekvenser Storbritanniens udtræden af EU har for den regnskabsmæssige behandling af indkomstskat, herunder hvordan virksomheden bør forholde sig til Brexit.

CFOdirect: For 10. gang måler PwC virksomhedernes digitale transformation i Digital IQ Survey 2017 og ny FASB-vejledning præciserer den regnskabsmæssige behandling af ikke-finansielle aktiver

Se resultaterne fra den 10. udgave af PwC’s Digital IQ Survey om virksomhedernes digitale transformation, hvor over 2.000 IT- og erhvervsledere fra 53 lande har deltaget, og få inspiration til, hvordan du kan maksimere og profitere på investeringer i teknologi. Læs også FASB’s nye vejledning, der præciserer den regnskabsmæssige behandling af den ophørte indregning af ikke finansielle-aktiver, herunder delvise salg.

CFOdirect: Få vejledning til bl.a. indkomstskatter, IFRS m.m. i PwC’s regnskabsguides og læs uddraget fra PwC’s Strategy That Works om, hvordan du sikrer en effektiv og værdiskabende tilgang til strategi og eksekvering gennem fem handlingstiltag

I denne udgave af CFOdirect får du PwC’s omfattende serie af regnskabsguides med dybdegående vejledning om væsentlige emner, som fx indkomstskatter, IFRS m.m. Læs også et uddrag fra PwC’s Strategy That Works om, hvordan de mest succesfulde virksomheder sikrer en effektiv og værdiskabende tilgang til arbejdet med strategi og eksekvering gennem fem konkrete handlingstiltag, så din virksomhed kan udvikle og eksekvere en vindende strategi.

Kontakt os

Brian Christiansen
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 3945 9080
E-mail

Johan Bogentoft
Partner
Tlf: 3945 3105
E-mail

Følg PwC