Budgettering og styring

Et godt budget er et beslutningsværktøj

Kan du udarbejde et realistisk budget for din virksomhed? Og formår du at bruge det som dét prognose- og beslutningsværktøj, det er? Hvis ikke, hjælper PricewaterhouseCoopers dig gerne med både at udarbejde budgettet og sikre, at du håndterer det rigtigt undervejs.

Budgettet ser ud i fremtiden

Et budget er dit redskab til at simulere fremtiden. Hvis du kan lægge et realistisk budget og bruge det som et aktivt værktøj i et regnskabsår, er det muligt at se virkeligheden i øjnene på et tidligere tidspunkt, end bogholderiet er i stand til at fortælle. Det gør dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger i rette tid.

Klarlæg forudsætninger og forventninger

Det er meget værdifuldt at udarbejde et budget. Du får derved nemlig ikke bare et godt redskab til senere, men også mulighed for tidligt at tage stilling til forudsætninger og forventninger. Ved at erkende de udfordringer og muligheder, der venter virksomheden, er du godt rustet til fremtiden.

Budgetter indeholder normalt fire dele:

  • Driftsbudget (resultatbudget)
  • Balancebudget (statusbudget)
  • Pengestrømsbudget
  • Investeringsbudget

Få hjælp til budgetlægningen

PwC kan f.eks. hjælpe dig med at afgive en erklæring på budgetterne eller drøfte forudsætningerne bag budgettet. Målet med vores rådgivning er, at du når frem til de erkendelser, der er relevante og nødvendige for din virksomhed og dens fremtid.

Kontakt os

Jesper Wiinholt

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 3311

Claus Kjær Poulsen

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 5575 8786

Følg PwC