Seks strategiske temaer i en krisetid

Få gode råd og praktisk viden til håndtering af forretningsmæssige udfordringer

Når en krise indtræffer, er det væsentligt, at en virksomhed reagerer hurtigt og rigtigt på de pludseligt opståede hændelser. Det kræver, at virksomheden er forberedt på og gearet til at håndtere den uforudsete situation for at sikre forretningskontinuitet og fortsat understøttelse af kerneopgaver og drift.

For at sikre forretningen i en krisetid er et opdateret kriseberedskab og en effektiv krisestyring i en organisation afgørende for, hvor modstandsdygtig denne er over for kriser.

Formålet med effektiv krisestyring er blandt andet at: 

  • sikre indtægter og produktivitet i tilfælde af, at en uforudset hændelse indtræffer

  • reducere omkostninger hvis en hændelse indtræffer på grund af hurtig eksekvering og mitigerende tiltag

  • prioritere tiltag i forhold til sårbarheder og kritiske funktioner

  • sikre en hurtigere tilbagevenden til “normalen” 

  • sikre organisationens omdømme og relationer til eksterne og interne interessenter

  • opnå stærkere og bedre beslutningsgrundlag og deraf færre negative konsekvenser ved uforudsete hændelser og ændringer 

I det følgende stiller vi skarpt på nogle af de centrale forretningsmæssige udfordringer, virksomheder står overfor i en krisetid. Her får du praktisk viden og gode råd til, hvordan jeres virksomhed kan forberede jer på og gribe en krisesituation an, og hvordan der kan tænkes langsigtet for at komme bedst muligt ud på den anden side.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Christian Klibo

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Jan Christiansen

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Jesper Wiinholt

Jesper Wiinholt

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3311

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC